Follow
Yahya Berkol GÜLGEÇ
Yahya Berkol GÜLGEÇ
Research Assistant at Bursa Uludağ University, Faculty of Law
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Normlar Hiyerarşisi
YB Gülgeç
Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018
152018
Normlar hiyerarşisi: Türk, Alman ve İngiliz hukuk sistemlerinde kural işlemlerin ve mahkeme kararlarının hiyerarşik gücü
YB Gülgeç
PQDT-Global, 2015
142015
Thomas Hobbes’ un sosyal sözleşme teorisinin Nietzsche’nin siyaset felsefesi doğrultusunda karşılaştırılarak değerlendirilmesi
YB Gülgeç
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 64 (3), 687-738, 2015
102015
Uluslararası Adalet Divanı’nın Yargı Yetkisi ve Yargı Yetkisini Genişletme Çabalarının Eleştirisi
YB Gülgeç
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 117, 379-418, 2015
82015
LEX SUPERIOR İLKESİ: HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİ VE UYGULAMASI
YB Gülgeç
72018
The problem of jus cogens from a theoretical perspective
YB Gülgeç
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 66, 73-115, 2017
72017
Normativite ve Pozitivizm
Y Gülgeç
On İki Levha, 2020
62020
Interrelationship Between Validity, Efficacy and Coerciveness
YB Gülgeç
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 66 (4), 677-730, 2017
52017
Türk Hukukunda Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri
YB Gülgeç
Ankara Barosu Dergisi 77 (3), 39-94, 2019
42019
Normlar Hiyerarşisi: Türk
YB Gülgeç
Alman ve İngiliz Hukuk Sistemlerinde Kural İşlemlerin ve Mahkeme …, 2016
42016
Uluslararası Hukukun Teorik Kaynağı Olarak Temel Norm ve Tanıma Kuralının Değerlendirilmesi
AGYB GÜLGEÇ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 81-148, 2017
32017
Özgürsüzlük, Kanun ve Bireysel Başvuru: Türk Bireysel Başvuru Sistemine Bir Eleştiri
YB GÜLGEÇ
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2), 585-601, 2021
22021
Akıl temelli normativite teorileri ile hukuki pozitivizmin bağdaştırılması
YB Gülgeç
PQDT-Global, 2020
22020
PRESIDENTIAL DECREES AND THEIR HIERARCHICAL POWER IN THE AFTERMATH OF THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT: A FIRST GLANCE.
YB Gülgeç
European Review of Public Law 30 (2), 2018
22018
NORMLARIN AYRILMASI TEORİSİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL YETKİSİ
YB GÜLGEÇ
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14 (1), 315-328, 2023
12023
A PURER THEORY OF INTERNATIONAL LAW? REASSESSING THE POSITIVIST UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL LAW AND MUNICIPAL LAW.
YB Gülgeç
European Review of Public Law 31 (2), 2019
12019
Hukuk Bir Yere Gitti Mi?
YB Gülgeç
Anayasa Hukuku Dergisi 8 (15), 171-192, 2019
12019
Verginin Kanuniliği İlkesine Gerek Var mı?
Y Gülgeç
Dora, 2016
12016
Özne, Hukuk ve Hak
YB Gülgeç
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28 (2), 429-454, 2024
2024
Axio-Systemic Validity: Positivism with Reason
YB GÜLGEÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (1), 517-569, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20