Emrah AYDEMİR
Emrah AYDEMİR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Weka ile Yapay Zeka
E Aydemir
162018
Ensemble residual network-based gender and activity recognition method with signals
T Tuncer, F Ertam, S Dogan, E Aydemir, P Pławiak
The Journal of Supercomputing 76 (3), 2119-2138, 2020
92020
A Tunable-Q Wavelet Transform and Quadruple Symmetric Pattern based EEG Signal Classification Method
E Aydemir, T Tuncer, Ş Doğan
Medical Hypotheses 134, 2020
92020
Çevrimiçi bulmaca kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi
E Aydemir
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
82012
Ders Geçme Notlarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi
E Aydemir
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 15 (1), 70-76, 2019
62019
An alternative evaluation: online puzzle as a course-end activity
Z Genç, E Aydemir
Interactive Technology and Smart Education 12 (3), 169-182, 2015
62015
Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi
F Kaysi, E Aydemir
Sosyal Bilimler Dergisi 4 (11), 1-10, 2017
42017
Automated ambient recognition method based on dynamic center mirror local binary pattern DCMLBP
T Tuncer, E Aydemir, Ş Doğan
Applied Acoustics 161, 1-11, 2020
32020
Akademik Personel Performans Değerlendirmesinde Bir Karar Destek Sistemi Önerisi
E Aydemir
Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 (2), 131–140, 2019
32019
Öğrenci Memnuniyeti Açısından Üniversiteler Arası Sıralamada Yeni Bir Sistem Önerisi
E Aydemir
Yükseköğretim Dergisi 6 (3), 124–137, 2016
32016
A new approach for ranking universities based on student satisfaction
E Aydemir
Journal of Higher Education 6 (3), 128-141, 2016
22016
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına Yönelik Hedeflerinin İncelenmesi
F Kaysi, E Aydemir, M Yavuz
V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
12019
Türkçe Köşe Yazılarında Yapay Sinir Ağlarıyla Yazar ve Gazete Tahmin Etme
E Aydemir
DÜMF Mühendislik Dergisi 10 (1), 45–56, 2019
1*2019
Arranging Bus Behaviour by Finding the Best Prediction Model with Artificial Neural Networks
E Aydemir, S Gülseçen
Technical Gazette 26 (4), 885-892, 2019
12019
An Online Dynamic Cross-Puzzle Generation Algorithm and Its Performance
E Aydemir, Z Genc
International Journal of Scientific and Technological Research 3 (4), 10-21, 2017
1*2017
An Online Dynamic Cross-Puzzle Generation Algorithm and Its Performance
E Aydemir, Z Genc
13th International Conference e-Society 2015, 2015
1*2015
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
F KAYSİ, E AYDEMİR, M GÜROL
12014
A novel biometric recognition method based on multi kernelled bijection octal pattern using gait sound
E Aydemir, T Tuncer, Ş Doğan, M Unsal
Applied Acoustics 173 (107701), 1-9, 2021
2021
Estimation of Income Obtained By Tree Algorithms Using Drug Sales Data
E Aydemir, F Kaysi, M Yavuz
Anatolian Science 5 (1), 14-21, 2020
2020
Estimation of Housing Prices with Artificial Intelligence
E Aydemir, C Aktürk, MA Yalçınkaya
Turkish Studies-Applied Sciences 15 (2), 183-194, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20