Follow
Cenk Reyhan
Cenk Reyhan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mülkten ülkeye: Türkiye'de taşra idaresinin dönüşümü (1839-1929)
N Önen, C Reyhan
İletişim, 2011
982011
Osmanlı'da kapitalizmin kökenleri: kent-kapitalizm ilişkisi üzerine tarihsel-sosyolojik bir çözümleme
C Reyhan
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008
822008
Osmanlı'da iki tarz-ı idare: merkeziyetçilik-adem-i merkeziyetçilik
C Reyhan
İmge Kitabevi, 2007
722007
Türkiye'de liberalizmin kökenleri: Prens Sabahaddin (1877-1948)
C Reyhan
(No Title), 2008
512008
Türk-Alman ilişkilerinin tarihsel arka planı (1878-1914)
C Reyhan
Belleten 69 (254), 217-266, 2005
332005
Cebel-i Lübnan vilayet nizamnamesi
C Reyhan
Memleket Siyaset Yönetim 1 (1), 175-184, 2006
302006
Yerel Yönetim Metinleri (XX): 1913 Tarihli Vilayet Genel İdaresi Geçici Kanunu
C Reyhan
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 9 (1), 129-154, 2000
292000
Jön Türk Hareketi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve
C Reyhan
Gazi Akademik Bakış, 121-138, 2008
232008
Prens Sabahaddin
C Reyhan
İçinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 1, 146-50, 2003
222003
1871 Vilayet Nizamnamelerinde İdare Meclisleri: Osmanlı Taşrasında “Birörnek Yönetim Modeli” nin Kuruluş Sorunu”, 1864 Vilayet Nizamnamesi
C Reyhan
Erkan Tural-Selim Çapar, Ankara, 51-68, 1864
211864
Türkiye’de Modernleşmenin Kökenleri: Kalemiyye Sınıfı
C Reyhan
Amme İdaresi Dergisi 31 (4), 3-16, 1998
181998
Osmanlı Devleti’nde siyasal iktidar ve seyfiyye sınıfı: vezir-i a’zâmlık örneği
C Reyhan
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2012
162012
Osmanlı’da Millet Nizamnameleri: Avrupa ile Uyum Sürecinde Rum-Ermeni-Yahudi Cemaat Düzenlemeleri
C Reyhan
Türk Tarih Kurumu–Belgeler–Dergisi 27 (31), 33-91, 2006
162006
Taşranın Osmanlı Türk Siyasi Hayatına Etkisi: Bir Açıklama Modeli
C Reyhan
Toplum ve Bilim, Kış 2000, 1999
161999
Lübnan’da Siyasal Kültürün Osmanlı Kökenleri
C Reyhan
Amme İdaresi Dergisi 44 (3), 214-215, 2011
14*2011
Osmanlı Devleti’nde Siyasal İktidar ve İlmiye Sınıfı
C Reyhan
Amme İdaresi Dergisi 32 (3), 75-83, 1999
141999
Jön Türk Hareketi Türk Devrim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme
C Reyhan
Doğu-Batı Dergisi-II. Meşrutiyet 100. Yıl 1 (45), 105-131, 2008
122008
Osmanlı Mülkî İdaresinde Tazminat Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme (1939–1859)
N Önen, C Reyhan
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 11 (1), 9-23, 2009
102009
Kurtuluş savaşı yıllarında Türkiye'de ülke yönetimi, Halkçılık beyannamesi, Teşkilat-ı esasiye ve yasalaşamayan kanun tasarıları
N Önen, C Reyhan
102009
ASAKİR-İ ZAPTİYEDEN JANDARMAYA: OSMANLI KAMU DÜZENİNDE MAHALLİ ASAYİŞ VE EMNİYETİN KORUNMASINDA GÜVENLİK KURUMU
C Reyhan, S Serap
Tarih Araştırmaları Dergisi 40 (70), 407-447, 2021
82021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20