Follow
A. Mevhibe Coşar
A. Mevhibe Coşar
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Trabzon'da Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Derleme/Değerlendirme
AM Coşar
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 47 (1999), 26-40, 2003
27*2003
Bir adlandırma öğesi olarak organ adları
AM Coşar
Turkish Studies 3 (4), 1049-1079, 2008
182008
Eski Anadolu Türkçesi Üzerinde Düşünce ve Yorumlar
AM Coşar
Turkish Studies 5 (1), 246-262, 2010
142010
Bir Kimlik İşaretleyicisi Olarak Dil ve Trabzon Ağızlarında Arkaik Hususiyetler
AM Coşar
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1 (1), 241-253, 2015
122015
Türk kültüründe hediyenin algılanışı
AM Coşar
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 38 …, 2008
122008
AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE YAZILAN MAKALELER
A COŞAR, B GÜNEŞ
TÜRKİYAT MECMUASI 21 (1), 167-231, 2011
112011
AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-I: DİVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE YAZILAN MAKALELER
AM COŞAR, B GÜNEŞ
11*
Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Hazırlanan Bildiriler
AM COŞAR, B GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası 21, 19-85, 2011
7*2011
Geleneksel Türk gölge oyununda ana tipler ve dil yergisi
AM Coşar, Ç Usta
Bilig, S 51, 13-32, 2009
72009
AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER
A Coşar, B Güneş
Türkiyat Mecmuası 21 (2), 19-86, 0
7
Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine
AM COŞAR
Mavi Atlas, 1-17, 2016
62016
The Graphic Symbol-Based Interactive Animation Development Process for Deaf or Hard-of-Hearing Students
L Şılbır, AM Coşar, Y Kartal, T Altun, M Atasoy, G Özçamkan-Ayaz
International Electronic Journal of Elementary Education 12 (4), 371-382, 2020
52020
BİR ‘KAVRAM ALANI’BELİRLEMESİ: DEVRİM, İHTİLAL, İSYAN
AM Coşar, E Türkmen
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2017
52017
NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA GRİCE’IN İŞBİRLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ.
AM COŞAR, Ç USTA
Millî Folklor 28 (109), 2016
42016
Söz Yarışında Yenilmezlik:“Olsa Eski Günlerim/Daha Güzel Söylerim”
AM Coşar
Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 28 (1), 2010
42010
Trabzon Aile Hikâyelerinde Üç Kardeş Anlatısı
AM Coşar
Karadeniz Araştırmaları, 143-151, 2009
42009
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER
P SEÇKİN, AM COŞAR
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1398-1442, 2017
32017
TÜRKÇEDE “-mIş GİBİ YAPMAK”:-sIn EKİ
AM COŞAR
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5 (3), 2016
32016
Bir Kıyamet Provası: Göçe Sürgün Hayatlar
AM Coşar
Göç Dergisi (GD) 3 (2), 166-174, 2016
32016
Designing Learning Materials within the Framework of the ALIS-T Project: Story Telling Activities for Hearing Impaired Individuals
Y Karal, H Karal, AM Coşar, T Altun, L Şılbır, E Bahçekapılı, M Atasoy, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 114-128, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20