Takip et
Dr. Yavuz BEDİ
Dr. Yavuz BEDİ
MTA Genel Müdürlüğü
mta.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Discovery of the Late Triassic (Middle Carnian–Rhaetian) radiolarians in the volcano-sedimentary sequences of the Kocali Complex, SE Turkey: Correlation with the other Tauride …
S Uzuncimen, UK Tekin, Y Bedi, D Perincek, E Varol, H Soycan
Journal of Asian Earth Sciences 40 (1), 180-200, 2011
432011
Middle Triassic back-arc basalts from the blocks in the Mersin Mélange, southern Turkey: implications for the geodynamic evolution of the Northern Neotethys
K Sayit, Y Bedi, UK Tekin, MC Göncüoglu, C Okuyucu
Lithos 268, 102-113, 2017
382017
Geochemical and Petrological characteristics of Late Triassic basic volcanic rocks from the Kocali complex; SE Turkey: implications for the Triassic Evolution of Southern Tethys
E Varol, Y Bedi, UK Tekin, S Uzuncimen
Ofioliti 36 (1), 101-115, 2011
342011
New age data from the tectonostratigraphic units of the Istranca" Massif" in NW Turkey: a correlation with SE Bulgaria
Y Bedi, E Vasilev, C Dabovski, A Ergen, C Okuyucu, A Dogan, UK Tekin, ...
Geologica Carpathica 64 (4), 255, 2013
282013
Ruesticyrtiidae (Radiolaria) from the middle Carnian (Late Triassic) of Koseyahya Nappe (Elbistan, eastern Turkey)
UK Tekin, Y Bedi
GEOLOGICA CARPATHICA-BRATISLAVA- 58 (2), 153, 2007
282007
Eptingiacea and Saturnaliacea (Radiolaria) from the middle Carnian of Turkey and some late Ladinian to early Norian samples from Oman and Alaska
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 84 (2), 259-292, 2010
252010
Middle Carnian (Late Triassic) Nassellaria (Radiolaria) of Köseyahya Nappe from eastern Taurides, eastern Turkey
UK Tekin, Y Bedi
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 113 (2), 2007
252007
Radiolarian biochronology of upper Anisian to upper Ladinian (Middle Triassic) blocks and tectonic slices of volcano-sedimentary successions in the Mersin Mélange, southern …
UK Tekin, Y Bedi, C Okuyucu, MC Göncüoglu, K Sayit
Journal of African Earth Sciences 124, 409-426, 2016
242016
Seben-Gerede (Bolu)-Güdül-Beypazarı (Ankara) ve Çerkeş-Orta-Kurşunlu (Çankırı) yörelerinin (Köroğlu Dağları) jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi
A Türkecan, N Hepşen, I Papak, B Akbaş, A Dinçel, S Karataş, İ Özgür, ...
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Report, 1991
221991
Discovery of a long-term refuge for ostracods (Crustacea) after the end-Permian extinction: A unique Carnian (Late Triassic) fauna from the Mersin Mélange, southern Turkey
MB Forel, UK Tekin, C Okuyucu, Y Bedi, A Tuncer, S Crasquin
Journal of Systematic Palaeontology 17 (1), 9-58, 2019
212019
Integrated Radiolaria, benthic foraminifera and conodont biochronology of the pelagic Permian blocks/tectonic slices and geochemistry of associated volcanic rocks from the …
UK Tekin, C Okuyucu, K Sayit, Y Bedi, PJ Noble, L Krystyn, ...
Island Arc 28 (2), e12286, 2019
202019
Taxonomic study of the tetrahedral, pentagonal and hexagonal spongy spumellarian Radiolaria from the middle Carnian (Late Triassic) of the Köseyahya nappe (Elbistan, SE Turkey …
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 87 (3), 311-343, 2013
182013
Taxonomic study of spongy spumellarian Radiolaria with three and four coplanar spines or arms from the middle Carnian (Late Triassic) of the Köseyahya nappe (Elbistan, SE …
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 87 (3), 345-395, 2013
182013
. BoluÇankırı (Köroğlu Dağları) Arasındaki Neojen Yaşlı Volkanitlerin Stratigrafisi ve Petrolojisi:
S Türkecan, A., Dinçel, A., Hepşen, N., Papak, İ., Akbaş, B., Sevin, M ...
Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni 6, 85-104., 1991
171991
Doğu Toroslar’ın Jeodinamik Evrimi (Afşin-Elbistan-Göksun)-Sarız Dolayı)
Y Bedi, H Yusufoğlu, M Beyazpirinç, MK Özkan, D Usta, H Yıldız
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor, 388, 2009
142009
Alanya Napı’nın Stratigrafisine Farklı Bir Yaklaşım.
G Öztürk, E.M., Akdeniz, N., Bedi, Y., Sönmez, İ., Usta, D., Kuru, K., Erbay
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 10, 2-10, 1995
14*1995
Opening Evolution and Closure of the Neotethyan Oceanic Branches in Anatolia as Inferred by Radiolarian Research
MC Göncüoğlu, UK Tekin, K Sayıt, Y Bedi, S Uzunçimen Keçeli
null, 2015
122015
Akdağ Masıfi ve Dolayının Jeolojisi
A Yılmaz, Ş Uysal, Y Bedi, H Göç, N Aydın
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 117 (117), 1995
111995
Doğu Toroslar’da Uzunyayla ile Beritdağı arasının jeolojik yapısı
N Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H. ve Aydın
TPJD Bülteni 5 (1), 69-87, 1993
11*1993
Foraminifera, Radiolaria and Conodont assemblages from the Early Mississipian (late Tournaisian)/Early Pennsylvanian (early Bashkirian) blocks within the Mersin Melange …
C Okuyucu, UK Tekin, PJ Noble, Y Bedi, DG Saydam-Demiray, K Sayit
Palaeoworld 27 (4), 438-457, 2018
102018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20