Takip et
Hasan Kurt
Hasan Kurt
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesör
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Orta Asya'nın İslâmlaşma süreci: Buhârâ örneği
H Kurt
Fecr Yayınevi, 1998
761998
Magnesium replacement improves the metabolic profile in obese and pre-diabetic patients with mild-to-moderate chronic kidney disease: a 3-month, randomised, double-blind …
O Toprak, H Kurt, Y Sarı, C Şarkış, H Us, A Kırık
Kidney and Blood Pressure Research 42 (1), 33-42, 2017
462017
The effects of Tarantula cubensis venom on open wound healing in rats
NY Gul Satar, IT Cangul, A Topal, H Kurt, V Ipek, GI Onel
Journal of wound care 26 (2), 66-71, 2017
302017
Tâhir b. Hüseyin
H Kurt
DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2010
212010
Unexpected severe hepatotoxicity of ciprofloxacine: two case reports
C Alan, H Koçoğlu, AR Ersay, Y Ertung, HA Kurt
Drug and chemical toxicology 34 (2), 189-191, 2011
202011
Alterations of choroidal thickness with diabetic neuropathy
A Yazici, ES Sari, R Koc, G Sahin, H Kurt, PC Ozdal, SS Ermis
Investigative Ophthalmology & Visual Science 57 (4), 1518-1522, 2016
172016
Taberî’nin Tarih Anlayışı
H Kurt
İslami İlimler Dergisi 3 (2), 89-103, 2008
172008
Devlet Kurma Sürecinde Samanoğulları
H Kurt
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (2), 109-129, 2003
152003
Türk-İslâm Dönemine Geçişte Tahiroğulları
H Kurt
Araştırma Yayınları, 2002
152002
Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin Tarihi Gelişim Süreci ve Öğrencilerinin Kelâm Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği)
H Kurt
International Journal of Social Science 24, 73-91, 2014
142014
Mervan II
H Kurt
DİA 29, 227-229, 2004
132004
Maveraünnehir’e İslam’ın Girişi
H Kurt
Türkler Ansiklopedisi 4, 487-509, 2002
122002
Taberinin hayatı ve tarihçiliği
H Kurt
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
101991
Changing of hemoglobin A1c affects mean platelet volume in type-2 diabetes mellitus
H Kurt, D Demirkiran
The Ulutas Medical Journal 2 (1), 27-35, 2016
92016
Evaluating the relationship between burnout levels and compassion fatigue, emotional intelligence, and communication skills of organ transplant coordinators
H Alan, FE Bacaksiz, AKH Seren, HA Kurt
Transplantation Proceedings 53 (2), 590-595, 2021
82021
İntraoral Dijital Görüntüleme Sistemleri: Direkt Sistemler, CCD, CMOS, Düz Panel Dedektörler, İndirekt Sistemler, Yarı Direkt Dijital Görüntüleme, Fosfor Plak Taramaları
H KURT, R NALÇACI
Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial Radiology-Special Topics 2 (2), 4-9, 2016
72016
Stress tip idrar kaçırmanın cinsel işlevler, sosyal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
C Alan, H ALAN, AR Ersay
72009
Orta Asya’nın Etnik ve Kültürel Kimliğinde Türklerin Rolü
H Kurt, OAİ Süreci
İslam Araştırmaları Dergisi 12 (3-4), 353-366, 1999
71999
Abomasal ulcer and jejunal ileus caused by trichobezoar in a two-day-old calf.
S Çatık, M Akbala, H Kurt, H Salcı
62015
Samanoğulları Hükümdarı İsmail b. Ahmed'in Hakimiyet Mücadelesi
H Kurt
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 45 (1), 1-13, 2004
52004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20