Takip et
füsun kökalan çımrın
füsun kökalan çımrın
9 Eylül Üniversitesi
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gender, generation and sustainable consumption: Exploring the behaviour of consumers from Izmir, Turkey
ZA Bulut, F Kökalan Çımrin, O Doğan
International journal of consumer studies 41 (6), 597-604, 2017
1792017
BİREYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI.
O Doğan, ZA Bulut, FK ÇIMRIN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 29 (4), 2015
1002015
Küreselleşme, neo-liberalizm ve refah devleti ilişkisi üzerine
FK Çımrın
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 195-204, 2009
812009
Bergama köylü hareketinin dünü ve bugünü
FK Çımrın
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (53), 2015
292015
Kapitalizm, çevre ve çok uluslu şirketler
FK ÇIMRIN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (50), 175-187, 2014
292014
Yeni toplumsal hareketler ve kentsel yaşam
FK Çımrın
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 2010
252010
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin dönüşümü ve bireysel emeklilik sistemi
FK Çımrın, Z Durdu
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 4 (8), 60-75, 2015
232015
Manuel Castells’i Yeniden Okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi
FK Çımrın
Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 2011
222011
Sosyoloji ve çevre
FK Çımrın
Türk Çalışmaları Diller İçin Dergisi 9 (2), 1007-1020, 2014
152014
Küreselleşme Sürecinde Sosyal Bir Hareket Olarak Karşı Küreselleşme Hareketleri/Türkiye Sosyal Forumu Örneği
F Çımrın
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, 2009
152009
Immanuel Wallerstein: Tarihsel Kapitalizmin Analizi ve Dünya Sistemi
N Oktik, F Kökalan
Doğu Batı 17, 127-139, 2001
122001
Karşı-Küreselleşme Hareketlerinin Kuramsal Tartışmalarına Bir Katkı: İmparatorluk ve Çokluk Kavramlarının Değerlendirilmesi
FK Çımrın
B. Çoban (2009)(Ed.) Yeni toplumsal hareketler. küreselleşme çağında …, 2009
82009
Devlet ve Feminizm
N Oktik, F Kökalan
Doğu Batı, 6 (21), 213-230, 2002
82002
Kentsel yaşam kalitesi ölçümlerinde kavramsal değerlendirmeler ve boyut önerileri
Y AKPOLAT, FK ÇIMRIN, A ÇALIŞKAN
Journal of Economy Culture and Society, 2021
52021
Küreselleşme teorileri: Söylem ve iddialar
FK Çımrın
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (3), 1205-1219, 2020
52020
A scale development study to measure individuals’ sustainable consumption behavior
O Doğan, ZA Bulut, FK Çımrın
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 29 (4 …, 2015
52015
Manuel Catells'i yeniden okumak: Küresel ağ hareketleri yaklaşımının eleştirel bir değerlendirmesi
F KÖKALAN ÇIMRIN
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 65-77, 2011
52011
Kendisine Gelecek Hazırlayan Bir Alan Olarak 1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Çalışmaları
F Çımrın
Kadın Çalışmaları Dergisi 1 (3), 142-150, 2006
52006
Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme: Bergama Örneği
FK Çımrın, E Candan
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 17 (1), 1-41, 2014
42014
REFAH DEVLETİNİN YENİDEN YAPILANMASI VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNE ETKİLERİ
FK Çımrın, Z Durdu
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 3 (5), 30-47, 2014
42014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20