Takip et
Osman Uslu
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler Mi?
U Osman, K ARDIÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
502013
İş tatmininin ölçümünde ölçek kullanımı: Lisansüstü tezleri üzerinden bir inceleme
E Özsoy, O Uslu, A Karakiraz, M Aras
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 232-250, 2014
402014
Country‐level correlates of the dark triad traits in 49 countries
PK Jonason, M Żemojtel‐Piotrowska, J Piotrowski, C Sedikides, ...
Journal of personality 88 (6), 1252-1267, 2020
372020
A General Overview to Leadership Theories from a Critical Perspective
O Uslu
Marketing and Management of Innovations, 161-172, 2019
292019
Comparing person organization fit and person job fit
K Ardıç, O Uslu, Ö Oymak, E Özsoy, T Özsoy
Journal of Economics & Management 25, 5-13, 2016
272016
Who are Happier at Work and in Life? Public Sector versus Private Sector: A Research on Turkish Employees
E Özsoy, O Uslu, O Öztürk
International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and …, 2014
232014
Emotional intelligence, fear based silence and trust to manager: a case study
R Ozen Kutanis, K Ardic, O Uslu, A Karakiraz
Polish Journal of Management Studies 10, 2014
192014
Örgüt Kültürü Çalışmalarının Yöntem ve Kapsam Bakımından İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme
RÖ Kutanis, E Özsoy, A Karakiraz, A Mustafa, E Emre, U Osman
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 123-142, 2015
14*2015
Humor styles across 28 countries
JA Schermer, R Rogoza, MM Kwiatkowska, CM Kowalski, S Aquino, ...
Current Psychology, 1-16, 2019
132019
The impact of emotional intelligence on employees’ attitudes
O Uslu, M Uslu
Journal of Applied Management and Investments 8 (1), 32-43, 2019
112019
Örgütsel Davranış Araştırmalarında Kişiliğin Karanlık Yönü (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) Dikkate Alınıyor mu?, 23
R Özen Kutanis, E Özsoy, A Karakiraz, O Uslu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 14, 16, 2015
102015
Güç Mesafesi Algısının Örgütsel Güvene Etkisi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
O Uslu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
92013
The Associations among Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Job Performance
O Uslu
Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics …, 2016
8*2016
Examining the Effects of Sustainable Organizational Culture on Academic Achievement
E Özsoy, O Uslu
Discourse and Communication for Sustainable Education 10 (1), 37-46, 2019
52019
Çalışma arkadaşlarına güven ve psikolojik iyi oluşun çalışanların iş performansına etkileri
U Osman, A ŞİMŞEK
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 2 (1), 6-12, 2020
32020
Babacan liderlik algısı ve yöneticiye güven ilişkisinde kültürel değerlerin etkisi
O Uslu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
32017
Türkiye'de Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) Çalışmalarının Genel Görünümü
K Ardıç, O Uslu, E Özsoy
Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları II, 251-284, 2016
32016
'Being Alone Is More Painful than Getting Hurt': The Moderating Role of Workplace Loneliness in the Association between Workplace Ostracism and Job Performance
O Uslu
Central European Business Review 10 (1), 19-38, 2021
22021
Liderlik Tarzları ve Lidere Güven Arasındaki İlişki
O Uslu, E Özsoy, K Ardıç
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
22018
Investigation of the Effects of Turkish Employees' Cultural Values on Their Career Values
U Osman
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (3), 1815-1827, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20