Sinan Olkun
Sinan Olkun
Bilinmeyen bağlantı
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi
S Olkun, ZT Uçar
Maya Akademi Eğitim ve Danışmanlık, 2009
5562009
Making connections: Improving spatial abilities with engineering drawing activities
S Olkun
International journal of mathematics teaching and learning 3 (1), 1-10, 2003
3842003
Comparing computer versus concrete manipulatives in learning 2D geometry
S Olkun
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 22 (1), 43-56, 2003
1252003
Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) nedir? neyi sorgular? örnek geometri soruları ve etkinlikler
S Olkun, T Aydoğdu
1242003
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki
S Olkun, A Altun
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (4), 86-91, 2003
1072003
Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders
S Olkun, A Altun, G Smith
British Journal of Educational Technology 36 (2), 317-326, 2005
1042005
Program development models and reform in Turkish primary school mathematics curriculum
C Babadoğan, S Olkun
1012006
İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar
S Olkun, Z Toluk-Uçar
İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar, 2006
88*2006
Factors affecting students’ attidude towards Math: ABC theory and its reflection on practice
Ç Yılmaz, SA Altun, S Olkun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4502-4506, 2010
692010
Geometric explorations with dynamic geometry applications based on Van Hiele levels
S Olkun
Colección Digital Eudoxus 1 (2), 2009
602009
Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlkögretim ögrencileriyle bir çalışma
S Olkun, Ö Şahin, Z Akkurt, FT Dikkartın, H Gülbağcı
522009
Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu
P Aşkar, F Paykoç, F Korkut, S Olkun, B Yangın, J Çakıroğlu
İstanbul: Sabancı Üniversitesi,[Online]: http://www. erg. sabanciuniv. edu …, 2005
48*2005
Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction
S Olkun, Z Toluk
462002
Analysis of computer teachers' online discussion forum messages about their occupational problems
D Deryakulu, S Olkun
Journal of Educational Technology & Society 10 (4), 131-142, 2007
452007
Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi
Z Toluk, S Olkun, S Durmuş
452002
PISA 2003 Sonuçları Açısından Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı.
P Aşkar, S Olkun
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
432005
Matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları
S Durmuş, Z Toluk, S Olkun
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30, 2002
402002
5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimi ve saymanın problem çözmede kullanımı
S Olkun, E Fidan, AB Özer
Eğitim ve Bilim 38 (169), 2013
382013
Teacher Questioning with an Appropriate Manipulative May Make a Big Difference.
S Olkun, Z Toluk
Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers 2, 2004
382004
Türkiye’de matematik eğitiminde problem çözme: İlköğretim 1.-5. sınıflar matematik ders kitapları
Z Toluk, S Olkun
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 567-581, 2002
382002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20