Follow
Settar Koçak
Settar Koçak
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Validity and reliability of time management questionnaire
S Alay, MS Koçak
SAGE Publications, 2002
1862002
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarilari Arasindaki İlişki
AGS ALAY, S Koçak
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 35 (35), 326-335, 2003
1392003
SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Ü Karlı, E Polat, B Yilmaz, MS Koçak
null, 2008
1052008
Coincidence-anticipation timing and reaction time in youth tennis and table tennis players
E Ak, S Koçak
Perceptual and motor skills 110 (3), 879-887, 2010
952010
Effects of high dose oral creatine supplementation on anaerobic capacity of elite wrestlers
S Kocak, U Karli
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 43 (4), 488, 2003
682003
Physical activity level, sport participation, and parental education level in Turkish junior high school students
S Koçak, MB Harris, AK İşler, Ş Çiçek
Pediatric Exercise Science 14 (2), 147-154, 2002
582002
Relationship between time management and academic achievement of university students
S Alay, S Koçak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 35 (2), 326-335, 2003
432003
Effects of eccentric hamstring strength training on lower extremity strength of 10–12 year old male basketball players
RB Tansel, Y Salci, A Yildirim, S Kocak, F Korkusuz
Isokinetics and Exercise Science 16 (2), 81-85, 2008
392008
Zaman yönetimi anketi: Geçerlik ve güvenirlik
S Alay, S Koçak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 9-13, 2002
362002
BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÇEŞİTLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIMINDAKİ ÖNEMİ VE SERGİLENME SIKLIĞI
Ş Çiçek, S KOÇAK, S KİRAZCI
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (4), 3-14, 2002
352002
Computer attitudes and competencies in physical education and sport
S Kocak
International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and …, 2003
332003
İlköğretim öğrencilerinin bir öğretim döneminde fiziksel uygunluk gelişimlerindeki değişimin incelenmesi
S KOÇAK, A KARTAL
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 53-60, 2003
322003
Perceived barriers to exercise among university members
MS Koçak
null, 2005
312005
The comparison of reaction times of karate athletes according to age, gender and status
B Coşkun, S Kocak, N SARITAŞ
Children 73 (2), 0.152-0.034, 2014
292014
Impact of sponsorship on companies that supported the 2002 Salt Lake City Winter Paralympics
MA Ozturk, S Kocak
International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 5 (4), 38-51, 2004
292004
Öğretmenler arası çatışmalar ile okul müdürü-öğretmen çatışmalarında kullanılan yöntemlerin ve etkililik düzeylerinin karşılaştırılması (uşak ili örneği)
S Koçak
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012
272012
Examining the effect of experiential marketing on behavioral intentions in a festival with a specific sport event
T Yazıcı, S Kocak, IH Altunsöz
European sport management quarterly 17 (2), 171-192, 2017
232017
KADIN VE YÖNETİCİ: ADAY YÖNETİCİLER, YÖNETİMSEL BECERİLERDE CİNSİYETE-ÖZGÜ KALIPLARA SAHİP MİDİRLER?.
M KARAKILIÇ, A Sema, S KOÇAK
Spor Bilimleri Dergisi 19 (4), 220-237, 2008
232008
Comparison of the static and dynamic balance between normal-hearing and hearing-impaired wrestlers
B COŞKUN, G Unlu, B Golshaei, M KOÇAK, S Kirazci
Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine 8 (1), 2019
222019
Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi
KS AYDIN, S Koçak
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (3), 17-38, 2016
212016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20