Ahmet Çetinkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
A quantitative research on the level of social media addiction among young people in Turkey
A KIRIK, A Arslan, A Çetinkaya, GÜL Mehmet
International Journal of Sport Culture and Science 3 (3), 108-122, 2015
1202015
Lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık
A Arslan, AM Kırık, M Karaman, A Çetinkaya
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 8 (8), 34-58, 2015
492015
A research on social and political use of social media in Turkey
A ÇETİNKAYA, Ö ŞAHİN, A KIRIK
International Journal Of Sport Culture And Science 2 (4), 49-60, 2014
232014
ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİM PERFORMANSI BOYUTLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Çetinkaya
Öneri Dergisi 10 (38), 157-162, 2012
142012
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR YAPMA VE ÖZGÜVEN İLİŞKİSİ.
A ARSLAN, H DOĞANAY, AM KIRIK, A ÇETİNKAYA
SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical …, 2015
62015
Sivil Toplumun Sınırlandırılamayan Sosyal Medya Sorunsalı. Ahmet Çetinkaya, Ali Murat Kırık, Özgür Erkut Şahin
AM Kırık
Bilişim ve, 161-184, 2015
52015
Türkiye'deki Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerine Yönelik Nicel Bir Araştırma
A KIRIK, A ARSLAN, A ÇETİNKAYA, GÜL Mehmet
International Journal of Science Culture and Sport 3 (3), 108-122, 2015
42015
Kurumsal iletişim çerçevesinde karar destek sistemleri ve portal yönetimi
A Çetinkaya
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal …, 2007
42007
Bilişim ve...
A Çetinkaya, AM Kırık, ÖE Şahin
32015
Sosyal Medya ve Televizyon İzleme Ölçümü
A Çetinkaya
Sosyal Medya Araştırmaları II, 263-286, 2015
22015
A Learning-Based Approach To Fuzzy Logic In Framework Of Philosophy Of Informatics
AÇ Ömer Mert Denizci, Ali Murat Kırık
Turkish Studies - Information Technologies & Applied Sciences 13 (29), 47-59, 2018
2018
BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
B Aslan Öztezcan, A Çetinkaya
NATIONAL MULTIDISCIPLINARY REFEREED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND RESEARCH …, 2017
2017
Sosyal Medyanın Haber Üretim Sürecinde Kullanımı
A Çetinkaya, E Öztürk
UHİVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities …, 2015
2015
The Role of New Media in Political Participation in Turkey
A Çetinkaya, ÖE Şahin
The Journal of Academic Social Science Studies 9 (39), 79-88, 2015
2015
Kamu Kurumunda Kullanıcıların Farklı Özelliklerinin E dönüşümün Kabulüne Etkilerinin İncelenmesi
E Esgin, A Çetinkaya, M Ağaoğlu
The International Journal of Human Sciences (IJHS) 12, 761-789, 2015
2015
CHANGING MARKETING PRACTICES in NEW MEDIA AGE: MOBILE MARKETING APPLICATIONS
AM KIRIK, A ÇETİNKAYA
Approaches on New Media: Proceedings of 1st International New Media …, 2015
2015
Lambros BALTSIOTIS The discovery of new Greeks. The cases of Gagauz in Moldova and" Pontians" in Turkey, 6-35 Doi Number: http://dx. doi. org/10.14486/IJSCS211
M HİZMETLİ, ÖT ATEŞ, A ÇETİNKAYA, ÖE ŞAHİN, AM KIRIK, ...
International Journal of Science Culture and Sport 2 (4), 2148-1148, 2014
2014
Cyber Bullying Taboos And Cultural Attitudes
A Çetinkaya, ÖE Şahin, S Gökçe
UHİVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities …, 2014
2014
Kamuda Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin Bir E-Dönüşüm Modeli ve Yol Haritası Önerisi
E Esgin, A Çetinkaya, M Ağaoğlu
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL BAĞIMLILIK1 DIGITAL ADDICTION IN HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS
A ARSLAN, AM KIRIK, M KARAMAN, A ÇETİNKAYA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20