Follow
Aygül Çelik
Aygül Çelik
MEB
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
3682011
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 645-652, 2011
1892011
Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
FK Celen, A Celik, SS Seferoglu
Journal of European Education 1 (1), 25-34, 2018
1092018
Analysis of teachers’ approaches to distance education
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 388-392, 2013
522013
Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının değerlendirilmesi
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye (9-1:(2011, 2011
312011
Turkish education system and PISA results
FK Celen, A Celik, SS Seferoglu
Academic Informatics, 2-4, 2011
242011
Ortaokulda siber zorbalık
A Çelik, Ç Fatma Kübra, S SEFEROĞLU
192015
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
A Çelik, FK Çelen, SS Seferoğlu
Akad. Bilişim 14, 373-82, 2014
192014
ve Seferoğlu, SS (2011)
FK Çelen, A Çelik
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları, 2-4, 2011
192011
Türkiye’de e-devlet Uygulamalarında E-öğrenmenin yeri
SS Seferoğlu, FK Çelen, A Çelik
Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar, Eskişehir Anadolu …, 2011
162011
Türkiye'de e-devlet uygulamaları: sorunlar ve çözüm önerileri üstüne bir analiz
SS Seferoğlu, FK Çelen, A Çelik
Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-II Bölüm, 281-308, 2011
152011
Online learning in higher education: Problems faced in the system and solutions suggested
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Journal of European Education 1 (1), 25-34, 2011
142011
Akademik Bilişim konferansı
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
İnönü Üniversitesi: Malatya, 2011
122011
Ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık ve internet saldırganlığı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
F ÇELEN, A ÇELİK, S SEFEROĞLU
112016
Children’s internet usage and online risks they face
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
XIII. Akademik Bilişim Konferansı 2 (4), 645-652, 2011
102011
Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeylerinin incelenmesi
A Çelik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
82018
Çevrimiçi ortamlarda çocukları ve gençleri bekleyen riskler: Sanal ortam yalnızlığı üzerine bir değerlendirme
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), 2017
42017
Türkiye’deki e-devlet uygulamaları: Sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir inceleme
S Seferoğlu, F Çelen, A Çelik
Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar II, 2011
42011
A. ve Seferoğlu
FKÇ ÇELEN, A Çelik
SS (2-4 Şubat 2011).“Türkiye'deki E-Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi …, 0
4
BÖLÜM 19 TÜRKĠYE'DE E-DEVLET UYGULAMALARI: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üstüne Bir Analiz
SS SEFEROĞLU, FK ÇELEN, A ÇELĠK
TÜRKĠYE‟ DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II, 281, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20