Mehmet Yalcin
Mehmet Yalcin
ataturk universitry agri ibrahim cecen university
Verified email at agri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Electrocoagulation of some reactive dyes: a statistical investigation of some electrochemical variables
A Gürses, M Yalçin, C Doğar
Waste management 22 (5), 491-499, 2002
3582002
The investigation of adsorption thermodynamics and mechanism of a cationic surfactant, CTAB, onto powdered active carbon
A Gurses, M Yalcin, M Sozbilir, C Dogar
Fuel processing technology 81 (1), 57-66, 2003
902003
Removal of phenolic and lignin compounds from bleached kraft mill effluent by fly ash and sepiolite
M Ugurlu, A Gurses, M Yalcin, C Dogar
Adsorption 11 (1), 87-97, 2005
812005
Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi
A Gürses, R Bayrak, M Yalçın, M Açıkyıldız, Ç Doğar
Kastamonu Eğitim Dergisi 13 (1), 1-10, 2005
782005
The variation of antioxidant activities and chemical composition of essential oils of Teucrium orientale L. var. orientale during harvesting stages
A Yildirim, A Cakir, A Mavi, M Yalcin, G Fauler, Y Taskesenligil
Flavour and Fragrance Journal 19 (5), 367-372, 2004
692004
The adsorption kinetics of cethyltrimethylammonium bromide (CTAB) onto powdered active carbon
M YalÇin, A GÜrses, Ç Doğar, M SÖZBİLİ
Adsorption 10 (4), 339-348, 2005
632005
Removal of phosphate from waste waters by adsorption
E Oguz, A Gurses, M Yalcin
Water, Air, and Soil Pollution 148 (1), 279-287, 2003
562003
Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri
Ş BARAN, S DOĞAN, M YALÇIN
542002
Removal of Remazol Red RB by using Al (III) as coagulant-flocculant: effect of some variables on settling velocity
A Gürses, M Yalçin, C Dogar
Water, Air, and Soil Pollution 146 (1), 297-318, 2003
512003
Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği
FA Yalçın, M Yalçın
Elementary Education Online 17 (1), 2018
412018
First year Turkish science undergraduates’ understandings and misconceptions of light
M Yalcin, S Altun, U Turgut, F Aggül
Science & Education 18 (8), 1083-1093, 2009
392009
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Farkındalıkları ve Bilgi Düzeyleri.
S KAHRAMAN, M YALÇIN, E ÖZKAN, F AGGUL
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 28 (3), 2008
362008
Investigation of agglomeration rates of two Turkish lignites
A Gürses, K Doymuş, Ç Doǧar, M Yalçin
Energy conversion and management 44 (8), 1247-1257, 2003
222003
Atatürk Üniversitesi biyoloji öğrencilerinin laboratuvar çalışmalarına ilişkin tutumları
S DOĞAN, F SEZEK, M YALÇIN, E KIVRAK, Y USTA, A ATAMAN
21*2003
Ankara üniversitesi tıp fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi
AM ACUNER, M YALÇIN, M ERSOY, İ TEKDEMİR, F ERSOY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 52 (4), 211-218, 1999
201999
FEN EĞİTİMİ: KÜLTÜREL BİR BAKIŞ
A GÜRSES, M AÇIKYILDIZ, R BAYRAK, M YALÇIN, Ç DOĞAR
Kastamonu Eğitim Dergisi, 31, 2004
122004
INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF DEMONSTRATION-SIMULATION BASED INSTRUCTION IN TEACHING ENERGY CONSERVATION AT 7 TH GRADE.
F Aggul, M Yalcin, M Acikyildiz, E Sonmez
Journal of Baltic Science Education 7 (2), 2008
112008
FEN BİLGİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ MÜFREDATINDAKİ ÜNİTE, KONU VE KAVRAMLARA DAİR FARKINDALIK DÜZEYLERİ
Y DEMİR, S SİPAHİ, S KAHRAMAN, M YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 231-240, 2007
102007
Okul Öncesi Dönemde Çocukların Teknolojik Araç Kullanımı Ve Ailelerin Bu Araçların Kullanımını Sınırlandırmada Kullandığı Stratejiler
H ZEHİR, K ZEHİR, FA YALÇIN, M YALÇIN
Current Research in Education 5 (2), 88-103, 2019
72019
Turkish Primary Science Teacher Candidates' Understandings of Global Warming and Ozone Layer Depletion.
FA Yalcin, M Yalcin
Journal of Education and Training Studies 5 (10), 218-230, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20