Murat Kemal Keleş
Murat Kemal Keleş
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de teknokentler: bir ampirik inceleme
MK Keleş
Sosyal Bilimler, 2007
332007
Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumun İncelenmesi
MK Keleş
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-22, 2010
172010
Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”
HG Çiçek, A Baykul, MK Keleş
SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(33), 171-186, 2014
82014
HİYERARŞİK ELECTRE YÖNTEMİNİN TEKNOKENT SEÇİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.
MK KELEŞ, MZ TUNCA
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2015
72015
İşletmelerin teknokent seçiminde hiyerarşik electre yönteminin kullanımı ve Ankara bölgesinde bir uygulama
MK Keleş
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
42014
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE MAKROELİSA EKİPMANI ALTERNATİFLERİNİN WASPAS VE SWARA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
A Özdağoğlu, MK Keleş, FY EREN
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2019
32019
Isparta Süleyman Demirel Havalimanını Kullanan Havayolu Firmaları Performanslarının BWM, MAIRCA VE MABAC ile Değerlendirilmesi
A Özdağoğlu, MK Keleş, B Işıldak
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 175-194, 2020
1*2020
YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI: FARKLI YÖNTEMLER SIRALAMALARI NE KADAR ETKİLEYEBİLİR?
A ÖZDAĞOĞLU, G ÖZDAĞOĞLU, MK KELEŞ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 326-350, 2020
12020
BANKALARIN BAKIŞ AÇISINDAN BIST SINAİ İŞLETMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ–SWARA-GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI
A ÖZDAĞOĞLU, MK KELEŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (24), 229-241, 2019
12019
Havalimanlarının Bulanık DEMATEL ve MABAC yöntemleri ile sıralanması
A Özdağoğlu, MK Keleş, B Işıldak
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2021
2021
SWARA Tabanlı WSM ve CODAS Yöntemleri ile Biyokimya Hormon Cihazı Seçimi
A Özdağoğlu, MK Keleş, F Yörük Eren
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
2020
AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Motorlu Kurye Seçimi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama
D ÖZTÜRK, MK KELEŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 275-291, 2020
2020
CRITIC Temelli EWAMIX Yöntemi ile Mobilya Fabrikası için Kenar Bantlama Makinesi Seçimi
MK KELEŞ, A ÖZDAĞOĞLU
20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyum …, 2020
2020
EVALUATION of MACHINE SELECTION CRITERIA with MACBETH METHOD in A GINNERY FACTORY
A ÖZDAĞOĞLU, K YILMAZ, MK KELEŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26-37, 2020
2020
Bir Laboratuvarda Tam Kan Sayım Cihazı Alternatiflerinin SWARA, WPM, TODIM ve AHS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
MK Keleş, A ÖZDAĞOĞLU, FY Eren
İzmir İktisat Dergisi 34 (4), 511-526, 2019
2019
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE NEFELOMETRE CİHAZI ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ–DEMATEL-MULTIMOORA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI
A ÖZDAĞOĞLU, MK KELEŞ, FY EREN
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20 (2), 275-299, 2019
2019
ELECTRE YÖNTEMİ İLE ANKARA BÖLGESİNDE İNOVATİF VE GİRİŞİMCİ İŞLETMELER İÇİN TEKNOKENT SEÇİMİ
MK Keleş, MZ Tunca
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 56 (648), 143-180, 2019
2019
Classification of the Usage of Wikipedia as a Tool of Teaching in Higher Education With Decision Tree Model
C Gazeloğlu, ZH Toyganözü, C Toyganözü, MK Keleş
Multi-Criteria Decision-Making Models for Website Evaluation, 44-63, 2019
2019
Explaining the Factors on Process of Academic Wikipedia Users Using Technology Acceptance Model Through the Structural Equation Model
C Gazeloğlu, MK Keleş, C Toyganözü, ZH Toyganözü
Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption, 169-186, 2019
2019
SPOR YÖNETİMİ AÇISINDAN GRİ ENTROPİ TABANLI ROV YÖNTEMİ İLE 4 BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
A ÖZDAĞOĞLU, MK KELEŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 107-123, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20