aslı denizli
aslı denizli
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel Adaletin, Kapsam İçi ve Kapsam Dışı Personel Tarafından Algılanması: Bir Uygulama
AA Denizli
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2014
62014
İnsan Kaynakları Geliştirme İkliminin, Çalışanların İşe Adanmışlıklarına Etkisinde Örgüte Bağlılığın Rolü ve Bir Araştırma
AA Denizli
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2018
42018
Kariyer Tatmininin Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
AA DENİZLİ, G DÜNDAR
İş'te Davranış Dergisi 5 (1), 17-25, 0
3
ÖZ YETERLİLİĞİN KARİYER UYUM YETENEKLERİNE ETKİSİNDE PROAKTİF KİŞİLİĞİN ARACI ROLÜ.
GM Gerni, AA Denizli
Dogus University Journal 22 (1), 2021
2021
Kaleydoskop Kariyer: Güncel Kariyer Yaklaşımlarında Yeni Bir Model
AA Denizli, Gİ Dündar
4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 2019
2019
New Career Approaches and Career Capital
AA Denizli
Management and Organization: Various Approaches, 15-23, 2019
2019
Human Resources Development Climate: Characteristics and Related Employee Behaviors
AA Denizli, Gİ Dündar
Management and Organization: Various Approaches, 25-34, 2019
2019
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlar ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
AA DENİZLİ, Z TAÇGIN
4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, s.73, 2018
2018
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlar ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
AA Denizli, Z Taçgın
The Journal of Academic Social Science 80 (6), 422-435, 2018
2018
Bireysel Kariyer Evreleri ve Örgüte Bağlılık
AA Denizli, F Çam Kahraman
V. Örgütsel Davranış Kongresi, 2017
2017
Sendikalı Kadın Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
AA Denizli, Gİ Dündar
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan, 165-180, 2017
2017
Örgütsel Adaletin, Kapsam İçi ve Kapsam Dışı Personel Tarafından Algılanmasını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
AA Denizli, Gİ Dündar
IV. Örgütsel Davranış Kongresi, 124-129, 2016
2016
Sendikalı Çalışanların Prosedürel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılık ve Sendikal Bağlılığa Etkisi
VL TÜZÜNER, OH ÖZGÜN, AA DENİZLİ, B BELA
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 421-427, 2015
2015
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AA DENİZLİ
Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi 4 (1), 25-37, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14