Takip et
Serdarhan Musa Taşkaya
Serdarhan Musa Taşkaya
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri
S Çiftçi, SM Taşkaya, M Alemdar
İlköğretim Online 12 (1), 227-240, 2013
236*2013
Nitelikli Bir Öğretmende Bulunmasi Gereken Özelliklerin Öğretmen Adaylarinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
SM Taşkaya
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (33), 283-298, 2012
1602012
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
S Çiftçi, SM TASKAYA
Education Sciences 5 (3), 921-928, 2010
862010
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri
SM Taşkaya, T Bal
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 173-185, 2009
782009
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
SM Taşkaya, MC Muşta
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (25), 240-251, 2008
712008
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi
H Ulum, SM Taşkaya
Kastamonu Education Journal 27 (1), 107-118, 2019
63*2019
KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)-PROBLEMS OF THE TEACHERS WORKING IN RURAL AREAS (AĞRI PROVINCE AS EXAMPLE)
SM TAŞKAYA, M TURHAN, R YETKİN
International Journal of Eurasian Researches 6 (18), 198-210, 2015
53*2015
Suriyeli göçmenlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
K Ünal, SM Taşkaya, G Ersoy
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 134-149, 2018
502018
Vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin sosyal bilgiler öğretimindeki yeri
H Akdağ, SM Taşkaya
Sosyal bilgilerin temelleri, 2011
472011
Okuma Problemlerinin Giderilmesinde Renkli Metinlerin Etkisi.
SM Taşkaya
Ondokuz Mayis University Journal of Education 29 (2), 2010
342010
Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullandıkları öğretim yöntemlerin değerlendirilmesi
SM Taşkaya, H Sürmeli
Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (1), 169-181, 2014
27*2014
Teachers and computer technology: Supervisors’ views
S Akbaşli, SM Taşkaya, A Meydan, M Şahin
International Journal of Research in Social Sciences 2 (2), 113-124, 2012
252012
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler ders araç gereçlerini kullanma durumları
SM Taşkaya, T Bal
Akademik Bakış Dergisi 22, 1-16, 2010
252010
Eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmenlerin statüsünün iyileştirilmesinde kariyer basamaklarının değerlendirilmesi (Konya ili örneği)
SM Taşkaya
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007
242007
İlköğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri
SM Taşkaya, Y Kurt
International Conference on New Trends in Education and Their Implicatons …, 2010
21*2010
İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SM TAŞKAYA, R YETKİN
The Journal of Academic Social Science 9 (9), 157-169, 2020
182020
Okuma Yazma Öğretiminde Köy Enstitülerinin Yeri The Place of Village Institutes in the Teaching Literacy
SM TAŞKAYA, S AKBAŞLI
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 14-22, 2008
172008
Türkçe öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin sınıf öğretmenleri tarafından algılanma düzeyleri
SM Taşkaya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
162002
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK DİKTE ÇALIŞMASINDAN YARARLANMA DURUMLARI
İ Coşkun, SM Taşkaya, T Bal
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 1-16, 2013
152013
Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları
SM Taşkaya, İ Coşkun
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 259-278, 2009
152009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20