Follow
muhammed enes Topgul
muhammed enes Topgul
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi (Keşşî Örneği)
ME Topgül
162015
Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu ‘(Şiîlik Eğilimi) Kavramına Tarihsel Bir Bakış
M Topgül
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 47-76, 2012
142012
Erken Dönem İslam Tarihi’nde İlim Merkezleri ve Ulema Hareketliliğinin Tespiti Üzerine Metodolojik Bir Arayış: Nisbeler
ME TOPGÜL
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 22 (42), 1-33, 2017
102017
Rivayetten râviye: cerh-ta'dîl hükümleri nasıl oluştu?.
ME Topgül
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2019
82019
Türkiye’deki Şiî Hadis Çalışmalarının Seyri
ME TOPGÜL
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 333-366, 2013
82013
Hadis Râvilerinde Şiîlik Eğilimi
ME Topgül
PQDT-Global, 2010
82010
Erken Dönem Hadis Çalışmalarında Şiîlik İthamları-Hadis Tarihi Çerçevesinde Bir İnceleme
ME Topgül
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55 (55), 52-77, 2018
52018
Hadis Râvilerinde Şiîlik Eğilimi (yüksek lisans tezi, 2010)
ME Topgül
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
5
Hicri 3. asrın başlarında sünnete sarılmak:“saç-sakalını da boyardı!”
ME TOPGÜL
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59 (1), 87-116, 2018
42018
Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları
ME Topgül
İslâm Araştırmaları Dergisi, 45-83, 2019
32019
"Şîa'nın Hadis Anlayışı İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Dair Bazı Dikkatler"
ME Topgül, B Kuzudişli, J Brown, R Buckley, E Kohlberg, A Sachedina
Şîa'nın Hadis Anlayışı Üzerine İncelemeler (ed. ), 189-212, 2015
32015
EBÛ ZEYD ED-DEBÛSÎ'NİN SÜNNET/HADÎS ANLAYIŞI: TAKVÎMU'L-EDİLLE ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME.
E Topgül
Journal of Islamic Law Studies, 2011
32011
Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II.(VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği
ME Topgül, ÖF Maden
İslâm Araştırmaları Dergisi, 37-68, 2021
22021
Hadis ve Bilim Adlı Çalışma Üzerine Bazı Notlar
ME Topgül
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 12 (1), 189-203, 2012
12012
Paradigmadan Paradigmaya: Pozitif Bilim Neden Metin Tenkit Kriteri Olsun?
ME Topgül
Hadis Tetkikleri Dergisi 9 (2), 117-141, 2011
12011
İsalmın Hatunundan Modern Dünyanın İnanan Bayanına
ME TOPGÜL
Eskiyeni, 91-96, 2009
12009
Muhammet Emin Eren. Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kuramer Yayınları, 2017. 427 sayfa.
ME TOPGÜL
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 24 (47), 197-204, 2019
2019
Harald Motzki. Reconstruction of a Source of Ibn Ishaq’s Life of the Prophet and Early Qur’an Exegesis: A Study of Early Ibn ‘Abbas Traditions
ME Topgül
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2019
2019
Buhari’nin Cerh-Ta’dil Metodu Adlı Eser Üzerine
ME TOPGÜL
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54 (54), 154-165, 2018
2018
Bekir Kuzudişli. Şîa ve Hadis: Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017. 596 sayfa.
ME Topgül
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 22 (43), 165-170, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20