Follow
murat sami turker
Title
Cited by
Cited by
Year
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi
M Türker, A Genç
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2018
112018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin eğitim teknolojisi standartları öz-yeterlik algılarının incelenmesi
M Türker
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (3), 2019
92019
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğrenci ve öğretmen görüşleri
MS Türker, G Ayten
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 251-266, 2018
92018
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
MS TÜRKER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 9 (1), 271-292, 2020
72020
Blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkisi
MS Türker
Trakya Eğitim Dergisi 9 (2), 199-210, 2019
62019
Students' and Teachers' Views on Instructional Use of Blogs in Teaching Turkish as a Foreign Language
M Türker, A Genç
SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF …, 2018
62018
TÜRKÇEYİ İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
MS TÜRKER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 10 (3), 1049-1069, 2021
52021
Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi.
MS Türker, H Göçmenler
Turkish Studies-Educational Sciences 15 (6), 2020
42020
Okul çağındaki Suriyeli mülteci öğrencilerin yaşadığı sorunların dil öğrenimi bağlamında değerlendirilmesi
MS TÜRKER, H GÖÇMENLER
as a Foreign Language 2, 118, 2020
42020
Syrian Refugees’ Acceptance and Use of Mobile Learning Tools During the Covid-19 Pandemic
TM SAMİ
Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1), 164-189, 2022
32022
Mülteci öğrencilere Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algıları
H GÖÇMENLER, MS TÜRKER
as a Foreign Language 2, 188, 2020
22020
Investigation of Syrian Refugees' Motivations for Learning Turkish.
MS Turker, H Celik
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (1), 65-74, 2022
12022
Investigation of the effects of recreational rowing exercises on physical fitness and quality of life in prostate cancer patients
M Türker, MA Avci, E Köse, BM Bingül, ÇB Ercin
Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional …, 2023
2023
Syrian Refugees’ Acceptance and Use of Mobile Learning Tools During the Covid-19 Pandemic
MS TÜRKER
Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1), 164-189, 2022
2022
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA YÖNELİK KURUM VE FAALİYETLERİ
B GÜCÜYETER, M TÜRKER, E KOCAMAN GÜRATA, H ÇELİK, ...
Nobel, 2022
2022
Mülteci öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin motivasyonlarının incelenmesi
MS TÜRKER, H GÖÇMENLER
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 396-406, 2021
2021
Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
MST Hüseyin GÖÇMENLER
Turkish Studies-Educational Sciences 16 (1), 293-314, 2021
2021
LANGUAGE TEACHING WITH BLENDED LEARNING MODEL TO ADULT SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY
H Pilanci, O Saltık, MS Türker, SÇ ZENCİ
[GKA EDU 2020] Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, 2020
2020
Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
M Türker, H Göçmenler
TURKISH STUDIES-EDUCATIONAL SCIENCES 15 (6), 2020
2020
YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERĠN TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ.
MS TÜRKER
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 9 (1), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20