Follow
murat sami turker
Title
Cited by
Cited by
Year
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ
MS Türker, A Genç
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 191-213, 2018
182018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blogların öğretim amaçlı kullanımı üzerine öğrenci ve öğretmen görüşleri
MS Türker, A Genç
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 251-266, 2018
112018
Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin eğitim teknolojisi standartları öz-yeterlik algılarının incelenmesi
MS Türker
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (3), 574-596, 2019
102019
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
MS TÜRKER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 9 (1), 271-292, 2020
82020
TÜRKÇEYİ İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
MS TÜRKER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 10 (3), 1049-1069, 2021
62021
Blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkisi
MS Türker
Trakya Eğitim Dergisi 9 (2), 199-210, 2019
62019
Students' and teachers' views on instructional use of blogs in teaching Turkish as a foreign language
M Türker, A Genç
Selcuk Universitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi-Selcuk University Journal of …, 2018
62018
Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi.
MS Türker, H Göçmenler
Turkish Studies-Educational Sciences 15 (6), 2020
42020
Okul çağındaki Suriyeli mülteci öğrencilerin yaşadığı sorunların dil öğrenimi bağlamında değerlendirilmesi
MS TÜRKER, H GÖÇMENLER
as a Foreign Language 2, 118, 2020
42020
Syrian Refugees’ Acceptance and Use of Mobile Learning Tools During the Covid-19 Pandemic
TM SAMİ
Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1), 164-189, 2022
32022
Mülteci öğrencilere Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algıları
H GÖÇMENLER, MS TÜRKER
as a Foreign Language 2, 188, 2020
32020
Sesli Kitapların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okumaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
MS TÜRKER
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 19 (19), 263-286, 2019
32019
Investigation of Syrian Refugees' Motivations for Learning Turkish.
MS Turker, H Celik
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (1), 65-74, 2022
12022
Mülteci öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin motivasyonlarının incelenmesi
MS TÜRKER, H Göçmenler
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 396-406, 2021
12021
Sosyal ve Duygusal Öğrenme Konusunda Öğretmen Görüşleri
G Paliç, A Alkan, M Türker, İ Kırbaş
ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL 8 (55), 4090-4098, 2023
2023
Investigation of the effects of recreational rowing exercises on physical fitness and quality of life in prostate cancer patients
M Türker, MA Avci, E Köse, BM Bingül, ÇB Ercin
Revista de Gestão e Secretariado 14 (10), 17858-17871, 2023
2023
443P Efficacy and safety of CDK 4/6 inhibitors in patients with bone marrow-involved metastatic breast cancer
C Karacin, F Aslan, A Dumludag, A Alkan, M Türker, KB Yucel, E Mutlu, ...
Annals of Oncology 34, S368, 2023
2023
Syrian Refugees’ Acceptance and Use of Mobile Learning Tools During the Covid-19 Pandemic
MS TÜRKER
Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1), 164-189, 2022
2022
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA YÖNELİK KURUM VE FAALİYETLERİ
B GÜCÜYETER, M TÜRKER, E KOCAMAN GÜRATA, H ÇELİK, ...
Nobel, 2022
2022
Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
MST Hüseyin GÖÇMENLER
Turkish Studies-Educational Sciences 16 (1), 293-314, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20