Neşe Zayim
Neşe Zayim
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Technology adoption of medical faculty in teaching: Differentiating factors in adopter categories
N Zayim, S Yildirim, O Saka
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 213-222, 2006
1192006
Tıp öğrencilerinin internette bilişsel durumları
B Oğuz, N Zayim, D Özel, O Saka
Akademik Bilişim 30, 447-453, 2008
292008
First Report about an E-learning Application Supporting PBL: Students' Usages, Satisfactions, and Achievements.
E Gurpinar, N Zayim, CC Ozenci, MK Alimoglu
Online Submission 8 (2), 2009
282009
Factors affecting nursing students’ readiness and perceptions toward the use of mobile technologies for learning
N Zayim, D Ozel
CIN: Computers, Informatics, Nursing 33 (10), 456-464, 2015
272015
A new approach in the evaluation of hospital information systems
G GÜRSEL, N ZAYİM, KH GÜLKESEN, ALİ ARİFOĞLU, O Saka
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 22 (1), 214-222, 2014
232014
Usability of a web-based personal nutrition management tool
S Bozkurt, N Zayim, KH Gulkesen, MK Samur, N Karaağaoglu, O Saka
Informatics for Health and Social Care 36 (4), 190-205, 2011
212011
Yükseköğretimde öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması
YG Yiğit, N Zayim, S Yıldırım
Eğitim ve Bilim 27 (124), 2002
172002
Tıp fakültesine başlayan öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar becerileri
I Tablo
162002
Sağlıkta insan-bilgisayar etkileşimi
A Aktaş, N Zayim, O Saka
Akademik Bilişim’07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31. cilt …, 2007
102007
Instructional technology adoption of medical school faculty in teaching and learning: Faculty characteristics and differentiating factors in adopter categories
N Zayim
Unpublished Ph. D. Thesis, METU, Ankara, Turkey, 2004
102004
Kardiyoloji eğitiminde e-öğrenme ve probleme dayalı öğrenme entegrasyonu
E Gürpınar, N Zayim, İ Başarıcı, F Gündüz, M Asar, N Oğuz
Anadolu Kardiyoloji Dergisi 9, 158-164, 2009
92009
E-learning and problem based learning integration in cardiology education/Kardiyoloji egitiminde e-ogrenme ve probleme dayali ogrenme entegrasyonu
E Gurpinar, N Zayim, I Basarici, F Gunduz, M Asar, N Oguz
The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi) 9 (3), 158-165, 2009
82009
Tıp bilişiminde teknolojik değişim yönetimi; insan ve organizasyona ilişkin konular. 2
N Zayim
Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Tıp Bilişimi Derneği, Antalya, 2005
82005
Öğrenci ve eğitimcilerin hemşirelik bilişimine ilişkin tutum ve yeterlikleri
N Zayim, A Akcan, Ö Metreş
Ulusal Tıp Bilişimi Kongre Kitabı,(16-19 Kasım), 2006
72006
Türkçe Web Sitelerinde Sunulan Sağlık Bilgisinin Anlaşılırlığı
F İŞLEYENª, KH GÜLKESENª, N ZAYİMª
72005
Evaluation of the Usability of a Serious Game Aiming to Teach Facial Expressions to Schizophrenic Patients.
F Isleyen, KH Gülkesen, B Cinemre, MK Samur, N Zayim, SS Kaya
MIE, 662-666, 2014
62014
Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin eğitimde internet kullanımı ve e-öğrenim hakkında düşünceleri
F İşleyen, S Bozkurt, N Zayim
Akademik Bilişim 30, 2008
62008
A web-based intensive care clinical decision support system: From design to evaluation
D Ozel, U Bilge, N Zayim, M Cengiz
Informatics for Health and Social Care 38 (2), 79-92, 2013
52013
Instructional technology adoption of medical faculty in teaching
N Zayim, S Yildirim, O Saka
Studies in health technology and informatics 116, 255, 2005
42005
Investigating Determinants of Medical User Expectations from Hospital Information System
G Gürsel, KH Gülkesen, N Zayim, A Arifoğlu, O Saka
International Journal of Computer and Information Engineering 6 (11), 1302-1307, 2012
32012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20