Fatma Sezer ÖZTÜRK
Fatma Sezer ÖZTÜRK
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gıda mikrokapsülasyonunda aljinat kullanımı
İ GÖKBULUT, FS ÖZTÜRK
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (1/2), 16-28, 2018
32018
Taze ve Olgunlaştırılmış Taşköprü Sarımsağından (Allium sativum L.) Farklı Çözücüler Kullanılarak Elde Edilen Ekstraktların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması
H KARAKAYA, FS ÖZTÜRK, M YILMAZTEKİN
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (3), 762-770, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2