Follow
ZUHAL AKGÜN
ZUHAL AKGÜN
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Marka değerleme yöntemleri: Hiroshi yöntemi ile gıda sektöründe bir uygulama
S Kendirli, HÇ Kendirli, Z Akgün
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67-88, 2016
122016
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ONLİNE ALIŞVERİŞ: GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ VE ALGILANAN KAYGI PERSPEKTİFİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI
Z AKGÜN
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2020
9*2020
Pazarlamada dijital dönüşüm: dijital pazarlama ve c kuşağı
Z Akgün
Ankara: İksad Yayınevi, 2019
82019
SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN MARKA DEĞERİ, TÜKETİCİ YANITLARI VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: HIZLI MODA MARKALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Z AKGÜN
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 8 (5), 4211-4240, 2020
42020
Bireysel finansman aracı olarak kredi kartı ve kullanımına yönelik kayseri ve yozgat illerinde karşılaştırmalı bir araştırma
S Kendirli, Z AKGÜN, HÇ KENDİRLİ
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 63-78, 2017
42017
Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Firma Değerine Etkileri: Çimento Sektöründe Bir Uygulama
S KENDİRLİ, Z AKGÜN, N ÖZÇETİN
Journal of Economics, Finance and Accounting 2 (4), 533-545, 2015
42015
The impact of social media marketing activities on brand equity, customer response and purchase intention: A research on fast fashion brands
Z AKGÜN
Business & Management Studies: An International Journal 8 (5), 4211, 2020
32020
Türkiye’de Dijital Ürünlerin Benimsenme Düzeyleri: C Kuşağı Tüketicilerine Dair Bir Saha Araştırması,
Z AKGÜN, S KILIÇ
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54 (2), 1014-1034, 2019
32019
Dijital pazarlamada C kuşağının dijital ürünleri benimseme düzeyi farklılıklarının belirlenmesine dair bir alan araştırması
Z Akgün
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
32018
Bireysel Yenilikçilik Eğilimi ve Yeniliğin Önündeki Engeller Açısından Kadın Akademisyen Profilleri: 2006 Yılından Sonra Kurulan Üniversitelerde Bir Durum Analizi
Z AKGÜN
World Women Studies Journal 5 (5), 1-24, 2020
22020
BİLGİYİ BENİMSEME MODELİ, BİLGİYE KARŞI TUTUM VE ALGILANAN RİSK ÇERÇEVESİNDE INSTAGRAMIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MYO …
Z AKGÜN
Turkish Journal of Marketing 4 (2), 62-80, 2019
22019
Google Classroom Uygulamasının Benimsenme Düzeyinin Belirlenmesi: Covid-19 Sürecinde Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Örneği
Z Akgün, P HACIHASANOĞLU, S Saydam
Üniversite Araştırmaları Dergisi 4 (3), 279-291, 2021
12021
Havaalanı yer hizmetleri kuruluşlarındaki harekat departmanının sorunlarına yönelik betimleyici bir araştırma
ÖM Günaşan
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
Google Trends Verileri İle Reklam Harcamaları Arasındaki Granger Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi: Gıda-Perakende Sektöründe Bir Uygulama
Z AKGÜN
IKTISADI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV 1, 542-561, 2021
2021
AN INVESTIGATION OF THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN DOMESTIC AND FOREIGN SALES REVENUES AND ADVERTISING AND PROMOTIONAL EXPENSES: TODA YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS
Z AKGÜN
Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi 1 (1), 9-17, 2021
2021
THE EFFECT OF INSTAGRAM ON PURCHASE BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF INFORMATION ADOPTION MODEL, ATTITUDE TOWARDS INFORMATION AND PERCEIVED RISK: THE CASE OF …
Z AKGÜN
Turkish Journal of Marketing 4 (2), 62, 2019
2019
THE MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND THE EFFECTS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN CEMENT INDUSTRY
S Kendirli, Z Akgün, N Ozcetin
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (4), 2015
2015
DİJİTAL PAZARLAMADA C KUŞAĞININ DİJİTAL ÜRÜNLERİ BENİMSEME DÜZEYİ FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİNE DAİR BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Z AKGÜN
NEW ACTORS OF VENTURE ECOSYSTEM: ANGEL INVESTOR
S KENDIRLI, Z AKGUN, M YARDIMCIOGLU
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2), 30-45, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19