Takip et
Murat Bolelli
Murat Bolelli
Altınbaş Üniversitesi
altinbas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Narsistik Kişilik Özelliklerinin İşe Bağlılığa Etkileri: Örnek Bir Araştırma
M Bolelli
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 4 (3), 185-199, 2018
182018
Work attitudes influencing job involvement among ‘y’generation
M Bolelli, B Durmuş
International Journal of Commerce and Finance 3 (1), 1-11, 2017
172017
İşe tutkunluk ile öznel iyi olma ilişkisinde kuşakların etkilerinin incelenmesi
M Bolelli
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2019
142019
THE EFFECTS OF DARK TRIAD (MACHIAVELLIANISM, NARCISSISM, PSYCHOPATHY) ON THE USE OF POWER SOURCES.
H Ekizler, M Bolelli
Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences/İstanbul Ticaret …, 2020
132020
PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖZNEL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE'DEN BİR ARAŞTIRMA
M Bolelli
International Journal of Management and Administration 4 (8), 245-259, 2020
112020
Effects of dark triad on transformational, transactional and laissez-faire leadership styles
H Ekizler, M Bolelli
OPUS International Journal of Society Researches 16 (32), 4621-4648, 2020
62020
Güç ile Yönetim
M Bolelli
ISBN 9786059129916, 2017
62017
KARANLIK ÜÇLÜNÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) YÖNETİCİLERİN SOSYAL GÜÇ KULLANIMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
M Bolelli
6. Örgütsel Davranış Kongresi, 101-118, 2018
5*2018
THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON BURNOUT: MODERATING EFFECT OF LOCUS OF CONTROL
HE M. Bolelli
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 18 (4), 1110-1127, 2022
42022
İş Yaşamındaki Kuşakların Farklılıkları Üzerine Bir İnceleme
M Bolelli
Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul 13, 2019
42019
The relationship between use of power sources and compliance behavior in respect to leadership style and task complexity: The case of healthcare professionals in Turkey
M Bolelli
Yayımlanmamış doktora tezi). Yeditepe University, İstanbul, 2012
42012
OECD AVRUPA ÜLKELERİNDE İYİ OLUŞUN CİNSİYET FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA ENTROPİ VE MAUT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
H Ekizler, M Bolelli
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 2 …, 2020
2*2020
KARANLIK ÜÇLÜNÜN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖZ DENETİMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
M Bolelli, H Ekizler
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 2, 55-82, 2020
22020
YÖNETİCİLERİN SOSYAL GÜÇ KULLANIMLARININ KUŞAK, EĞİTİM DURUMU VE CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇILARINDAN İNCELENMESİ: ÖRNEK BİR ARAŞTIRMA
M BOLELLİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 12 (1), 21-40, 2020
22020
The Effects Of Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy) On The Love Attitudes
M Bolelli
CUDES 2019 - 10.Current Debates in Social Sciences, 178, 2019
22019
Assessment of selected European and Asian Countries COVID-19 statuses using entropy and MAUT Methods
M Bolelli
OPUS International Journal of Society Researches 18 (44), 7483-7504, 2021
12021
A model proposition for prescreening candidates in recruitment process using fuzzy vikor method
M Bolelli
Sumedha Journal of Management 8 (2), 1-19, 2019
12019
Dark Triad, Motivation to Achieve Power and Social Value Orientation: A Study from Türkiye
M Bolelli, H Ekizler
Journal of Yasar University 19 (74), 130-149, 2024
2024
Performans Yönetiminde Yapay Zekâ
M Bolelli
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ 1, 83-102, 2023
2023
The Effect of Organizational Agility on Customer Satisfaction through Competitive Advantage in Jordanian Banks
R Darweesh, M Bolelli
International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies 3 (Volume 10 …, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20