Takip et
saime once
saime once
Anadolu Üniversite
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şirket sürdürülebilirliği: Geleneksel yönetim anlayişina alternatif
N Tokgöz, S Önce
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
1602009
Corporate governance quality, stakeholders’ pressure, and sustainable development: An integrated approach
A Almagtome, M Khaghaany, S Önce
International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences 5 …, 2020
1432020
Muhasebenin kuramsal yapısı
Ö Cemalcılar, S Önce
Anadolu Üniversitesi, 1999
1271999
Muhasebe bakış açısı ile entellektüel sermaye
S Önce
Anadolu Üniversitesi, 1999
1041999
Sürdürülebilirlik performans göstergelerine ilişkin açıklamaların finansal performans üzerine etkisi
M Düzer
PQDT-Global, 2018
662018
Türev ürünleri muhasebe sorunları ve bankalar için muhasebeleştirme şekilleri
S Önce
Türkiye Bankalar Birliği, 1995
561995
Türkiye’deki akademik araştırma dergilerinde muhasebe alanında yazılmış makalelerin analizi: 2000-2008
S Önce, B Başar
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55-68, 2010
552010
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve Türkiye’deki durum
S Önce, A Onay, G Yeşilçelebi
Journal of Economics, Finance and Accounting 2 (2), 230-252, 2015
482015
Corporate sustainability reporting and situation in Turkey
S Once, A Onay, G Yesilcelebi
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
382015
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal performans: bist’te işlem gören şirketler için karşılaştırmalı bir analiz
M Düzer, S Önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 637-648, 2017
372017
İÇ DENETİM FAALİYETİNİN GELİŞEN VE DEĞİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İMKB–100 ÖRNEĞİ
S Önce, B İşgüden
Journal of Management and Economics Research 10 (17), 38-70, 2012
332012
The relationship between Hofsted’s national cultural values and corporate environmental disclosure: an international perspective
S Once, A Almogtome
Research Journal of Business and Management 1 (3), 279-304, 2014
322014
Ücret ve ödül yönetimi
AC Acar, S Önce, E Erdemir
Ünite. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Açıkalın, A.(1996 …, 2012
222012
Uluslararası işletmecilik
C Koparal, HZ Tonus, NF Ersoy, N Aydın, F Güllüpınar, S Önce
AÖF yayın, 2004
192004
Finansal tablolar analizi
S Önce
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013
162013
Uluslararası İşletmecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları
N Aydın, C Koparal, B Tenekecioğlu, M Şahin, L Bilgin, E Kutlu, S Önce, ...
Eskişehir, s, 2004
152004
Bilgi teknolojilerindeki değişimlerin ön plana çıkardığı sürekli denetim yaklaşımının ve güvence ve danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi: İmkb-100 işletmelerinde bir …
S Önce, B İşgüden
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 5 (1), 127-155, 2012
142012
Sağlık kurumlarında maliyet yönetimi
HE Gündüz, Ç Akar, N Özgülbaş, S Önce
Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, 2002
142002
Muhasebe Bilgi Sistemi
K Banar
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 63, 2001
122001
Corporate sustainability: alternative approach to traditional business management
N Tokgöz, S Önce
Afyon kocatepe university Turkish 11 2, 2009
112009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20