Follow
saime once
saime once
Anadolu Üniversite
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Şirket sürdürülebilirliği: geleneksel yönetim anlayişina alternatif
N Tokgöz, S Önce
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
1662009
Corporate governance quality, stakeholders’ pressure, and sustainable development: An integrated approach
A Almagtome, M Khaghaany, S Önce
International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences 5 …, 2020
1422020
Muhasebenin kuramsal yapısı
Ö Cemalcılar, S Önce
Anadolu Üniversitesi, 1999
1251999
Muhasebe bakış açısı ile entellektüel sermaye
S Önce
Anadolu Üniversitesi, 1999
1031999
Sürdürülebilirlik performans göstergelerine ilişkin açıklamaların finansal performans üzerine etkisi
M Düzer
PQDT-Global, 2018
652018
Türev ürünleri muhasebe sorunları ve bankalar için muhasebeleştirme şekilleri
S Önce
Türkiye Bankalar Birliği, 1995
581995
Türkiye’deki akademik araştırma dergilerinde muhasebe alanında yazılmış makalelerin analizi: 2000-2008
S Önce, B Başar
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55-68, 2010
552010
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve Türkiye’deki durum
S Önce, A Onay, G Yeşilçelebi
Journal of Economics, Finance and Accounting 2 (2), 230-252, 2015
462015
Corporate sustainability reporting and situation in Turkey
S Once, A Onay, G Yesilcelebi
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
372015
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal performans: bist’te işlem gören şirketler için karşılaştırmalı bir analiz
M Düzer, S Önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 637-648, 2017
342017
The relationship between Hofsted’s national cultural values and corporate environmental disclosure: an international perspective
S Once, A Almogtome
Research Journal of Business and Management 1 (3), 279-304, 2014
332014
İç denetim faaliyetinin gelişen ve değişen bilgi teknolojileri ortamı açısından değerlendirilmesi: İMKB–100 örneği
S Önce, B İşgüden
332012
Ücret ve ödül yönetimi
AC Acar, S Önce, E Erdemir
Ed.) BENLİGİRAY, S., İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi …, 2012
232012
Uluslararası işletmecilik
C Koparal, HZ Tonus, NF Ersoy, N Aydın, F Güllüpınar, S Önce
AÖF yayın, 2004
202004
Sağlık kurumlarında maliyet yönetimi
HE Gündüz, Ç Akar, N Özgülbaş, S Önce
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 4-6, 2002
162002
Finansal tablolar analizi
S Önce
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013
152013
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN ÖN PLANA ÇIKARDIĞI SÜREKLİ DENETİM YAKLAŞIMININ VE GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İMKB-100 İŞLETMELERİNDE BİR …
S Önce, B İşgüden
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2012
142012
Corporate sustainability: alternative approach to traditional business management
N Tokgöz, S Önce
Afyon kocatepe university Turkish 11 2, 2009
112009
Muhasebe Bilgi Sistemi
K Banar
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 63, 2001
112001
The impact of national cultural values on environmental reporting: a comparative study
S Once, A Almagtome
Economic and Social Development (Book of Proceedings), 5th Eastern European …, 2015
102015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20