Prof.Dr. Yaşar Sarı
Prof.Dr. Yaşar Sarı
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm pazarlamasına internetin etkisi: Destinasyon web siteleri için bir model önerisi
Y Sari, M Kozak
Akdeniz İİ BF Dergisi 9, 248-271, 2005
1212005
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler
S Kayasü, SS Yaşar
Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8, 2006
582006
Yerel/Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları
S Kayasü, M Pınarcıoğlu, SS Yaşar, S Dere
İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Yayın, 2003
562003
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 157-172, 2012
33*2012
Bilgi teknolojileri eğitiminde bdö yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma
H Karalar, Y Sarı
Akademik Bilişim 2007, Kütahya, 2007
302007
Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Y Sarı, C Seçilmiş
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi 15 (1), 501-520, 2010
26*2010
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler
O Bahar, Y Sarı
II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 315-328, 2006
252006
Turizm İşletmelerinde Doğrudan Pazarlama Çabaları Kapsamında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Y Sarı, M Kozak
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 359-383, 2005
252005
Kentsel dönüşüm üzerine bir değerlendirme: kavramlar, gözlemler
S Kayasu, SS Yaşar
TMMOB Şehir Plancıları Odası-Kentsel Dönüşüm Sempozyumu. Yıldız Teknik …, 2003
242003
Bölgesel düzeyde hazırlanan web sitelerinin turizm talebi üzerine etkisinin araştırılması: muğla bölgesinde bir uygulama
Y Sarı
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
212003
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi.
Y Sari, A Kiliçlar, C Seçılmış
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 22 (2), 2011
19*2011
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler
S Kayasü, SS Yaşar
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu 1, 348-357, 2004
192004
Foreign Policy of Kyrgyzstan under Askar Akayev and Kurmanbek Bakiyev
S Yaşar
Perceptions: Journal of International Affairs 17 (3), 131-150, 2012
172012
Okul öncesi öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği
Y Sarı, M Sakal, S Deniz
Akademik Bilişim 2005, 2005
172005
Türkiye’de Tütün Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
İ Özkul, Y Sarı
İzmir İktisat Kongresi Anısına 2. Ulusal İktisat Kongresi, 327-356, 2008
152008
Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, A DOĞANTEKİN
İşletme Araştırmaları Dergisi (iad-isarder.com&isarder.org) 8 (3), 222-250, 2016
112016
Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, G YILDIRIM
İşletme Araştırmaları, 2015
82015
2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, C SEÇİLMİŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 191-204, 2010
82010
Değişen Bölge Kavramı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma: Bölgesel Kalkınma Ajansları, 10
S Kayasü, SS Yaşar
Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi …, 2002
82002
Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2011
72011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20