Prof.Dr. Yaşar Sarı
Prof.Dr. Yaşar Sarı
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Turizm pazarlamasına internetin etkisi: Destinasyon web siteleri için bir model önerisi
Y Sari, M Kozak
Akdeniz İİ BF Dergisi 9, 248-271, 2005
1052005
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler
S Kayasü, SS Yaşar
Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8, 2006
622006
Yerel/Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları
S Kayasü, M Pınarcıoğlu, SS Yaşar, S Dere
İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 6-18, 2003
502003
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
BİLİG Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 157-172, 2012
33*2012
Bilgi teknolojileri eğitiminde bdö yazılımı kullanma ve uygulama sonuçlarına yönelik bir çalışma
H Karalar, Y Sarı
Akademik Bilişim 2007, Kütahya, 2007
322007
Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Y Sarı, C Seçilmiş
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi 15 (1), 501-520, 2010
22*2010
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler
O Bahar, Y Sarı
II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 315-328, 2006
222006
Kentsel dönüşüm üzerine bir değerlendirme: kavramlar, gözlemler
S Kayasu, SS YAŞAR
Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 20-26, 2003
202003
Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama
Y Sarı
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2003
192003
Turizm İşletmelerinde Doğrudan Pazarlama Çabaları Kapsamında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Y Sarı, M Kozak
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 359-383, 2005
182005
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler
S Kayasü, SS Yaşar
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu 1, 348-357, 2004
172004
Türkiye’de Tütün Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
İ Özkul, Y Sarı
İzmir İktisat Kongresi Anısına 2. Ulusal İktisat Kongresi, 327-356, 2008
152008
Okul öncesi öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği
Y Sarı, M Sakal, S Deniz
Akademik Bilişim 2005, 2005
152005
Foreign Policy of Kyrgyzstan under Askar Akayev and Kurmanbek Bakiyev
S Yaşar
Perceptions: Journal of International Affairs 17 (3), 131-150, 2012
102012
Yüksek hızlı tren (YHT) yolcularının kişisel değişkenler açısından memnuniyet algılamalarının değerlendirilmesi
S Yaşar, A Kiliçlar, C SEÇİLMİŞ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 22 (2), 127-138, 2011
92011
Yolcuların Ulaşım Aracı Olarak Yüksek Hızlı Treni Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2011
82011
2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, C SEÇİLMİŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 191-204, 2010
82010
Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, G YILDIRIM
İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 382-403, 2015
72015
Yabancı Turistlerin İnterneti Kullanma Eğilimleri: Uluslar Bazında Bir Karşılaştırma
Y Sarı, M Kozak
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (2), 169-183, 2004
62004
Değişen Bölge Kavramı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma: Bölgesel Kalkınma Ajansları, 10
S Kayasü, SS Yaşar
Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi …, 2002
62002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20