Özge Can
TitleCited byYear
Affective and normative commitment to organization, supervisor, and coworkers: Do collectivist values matter?
SA Wasti, Ö Can
Journal of Vocational Behavior 73 (3), 404-413, 2008
1342008
Determinants of inter-firm networks among tenants of science technology parks
Ö Koçak, Ö Can
Industrial and Corporate Change, First Published Online: May 31, 2013, 1-26, 2013
312013
Technology management activities and tools: The practice in Turkey
D Cetindamar, O Can, O Pala
2006 Technology Management for the Global Future-PICMET 2006 Conference 1, 92-98, 2006
252006
Assessing the sources of competitiveness of the US states
M Akpinar, Ö Can, M Mermercioglu
Competitiveness Review: An International Business Journal 27 (2), 161-178, 2017
132017
Örgüte, Amire ve Çalışma Arkadaşlarına Bağlılık Ölçeklerinin Türkçede Geçerlemesi
SA Wasti, Ö Can, B Odakları
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 735-744, 2007
62007
Predictors of hybrid organizational identity: evidence from the Turkish theatre field, 1923-1999
Ö Can
42013
Stopover ecology of some passerines at Ankara (Central Turkey)
ÖK Can, CC Bilgin
Ring 27 (2), 127-136, 2005
42005
Hasta Hizmetleri Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma
Ö Çan, M Çimen, H Özsarı
Acıbadem Üniversitesi, 2017
22017
Can Barthel Index predict mortality in geriatric patients admitted to the emergency department with a high fever?
S Yalcinli, M Ersel, F KARBEK AKARCA, Ö CAN, S Midik
Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 18 (4), 2015
22015
Determinants of competitiveness in European regions: A test of the emerald model
M Akpinar, Ö Can, M Mermercioglu
Inderscience publishers, 2015
12015
Factors affecting the first‐attempt success rate of intravenous cannulation in older people
S Yalçınlı, FK Akarca, Ö Can, A Şener, C Akbinar
Journal of clinical nursing 28 (11-12), 2206-2213, 2019
2019
The predictive value of biochemical parameters in evaluating patients with abdominal trauma: The new scoring system
E Musalar, M Ersel, FK Akarca, GS Kıyan, Ö Can
Turkish journal of emergency medicine 17 (2), 48-55, 2017
2017
BÜTÜNCE ÇALIŞMASI: ÜÇÜNCÜ SAYFA GAZETE HABER METİNLERİ ÖRNEĞİ.
Ö CAN
Journal of International Social Research 7 (29), 2014
2014
How past reflects itself: Dynamic presence of traditional form in theatre identities
Ö Can
Proceedings of the International Conference on Sustainable Cultural Heritage …, 2013
2013
Türkiye'deki teknoparkların bünyelerindeki şirketlerin başarımı
Ö Koçak, Ö Can
18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Conference Proceedings, 2010
2010
Design of Public Support for R&D: a study of Turkish technoparks
Ö Koçak, Ö Can
The 16th Annual High Technology Small Firms Conference Proceedings, 2008
2008
Technology parks and technology focused incubators in Turkey
Ö Koçak, Ö Can
Baltic Dynamics International Conference Proceedings, 2007
2007
Türkiye'nin teknopark ve teknoloji odaklı kuluçka merkezlerinin karşılaştırmalı bir çalışması
Ö Koçak, Ö Can
15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Conference Proceedings, 2007
2007
A Study on the Burnout Levels of Hospital Patient Services Employees
Ö Çan, M Çimen, H Özsarı
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 1930
1930
BARTHEL İNDEKSİ YÜKSEK ATEŞ YAKINMASI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİATRİ HASTALARINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?
S YALÇINLI, M ERSEL, FK AKARCA, Ö CAN, S MİDİK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20