Dr. Orçun AVCI
Dr. Orçun AVCI
aksaray.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teorik ve Tarihsel Çerçevede Vergi Afları: 6736 Sayılı Kanun'un İncelenmesi
BO KİREÇTEPE, O AVCI
Vergi Sorunları Dergisi, 146-158., 2016
122016
Benford Kanunu'nun vergi denetiminde kullanımı ve bir örnek uygulama
O Avcı, Z Demirci
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016
122016
Türkiye’de günah vergisi olarak ÖTV III sayılı listenin incelenmesi
O Avcı, Z Demirci
Maliye Araştırmaları–1, Ekin Yayınları, Bursa 2017, S. 47 60, 2017
72017
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI (İZAHA DAVET MÜESSESESİ VE MÜKELLEF HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMELER)
E Hepaksaz, A Orçun
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
52018
E-ticaretin vergilendirilme sorunsalı
O Avcı
Pamukkale Üniversitesi, 2017
52017
Gelir vergisi yönünden uluslararası vergi anlaşması sorunsalına genel bir bakış
O Avci
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (02), 85-106, 2017
32017
Vergi Sistemlerine Pandemi Ayarı.
O Avcı, H Yeniçeri
Electronic Turkish Studies 15 (6), 2020
22020
Türkiye'de ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi İnceleme Sürecinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri
O AVCI
On İki Levha Yayıncılık, 2019
22019
VERGİ BİLİNCİ ve VERGİ TUTUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ.
G Tabakan, O Avci
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2018
22018
KDV Genel Uygulama Tebliği Çerçevesinde Tam Tevkifat Uygulamasının Değerlendirilmesi
H YENİÇERİ, O AVCI
Vergi Raporu Dergisi, 22-32., 2016
22016
Vergi Denetiminde Alternatif Bir Yol: Benford Kanunu
Z DEMİRCİ, O AVCI
Vergi Sorunları Dergisi, 100-111., 2016
22016
Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
G Tabakan, A Orçun
Sosyoekonomi 29 (48), 541-561, 2021
12021
Vergi Tahsilatında Yapay Zekânın Kullanımı ve Önemi
A Orçun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 51-63, 2021
1*2021
Anayasal Vergilendirme İlkeleri Kapsamında Vergi Affı
H YENİÇERİ, A Orçun
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (29), 317-329, 2021
1*2021
KDV’ye Yeni Bir Öneri: İngiliz Modeli
Z DEMİRCİ, A Orçun
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 597-607, 2019
12019
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİLERİN KANUNİLİĞİ İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Orçun
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (42), 67-93, 0
1
THE ELEMENT OF POWER IN THE TAXATION PERIOD IN TURKISH TAX LAW AND THE ADMINISTRATIVE DISCRETION
E HEPAKSAZ, O AVCI
Sciences 22 (2), 248-274, 2021
2021
Advantages of Tax Audit
O Avcı, Z Demirci
Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing, 2021
2021
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 7194 SAYILI KANUN İLE YAPILAN TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI
O AVCI, H YENİÇERİ
Legal Mali Hukuk Dergisi 17 (193), 55-78, 2021
2021
VERGİ REKABETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR.
S ÜRÜT SAYGIN, O AVCI
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20