Follow
Tahir emre Gencer
Title
Cited by
Cited by
Year
GÖÇ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM GEREKSİNİMİ VE OKULLAŞMA SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP …
TE GENCER
The Journal Of İnternational Social Research 10 (54), 838-851, 2017
1552017
Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay'da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği
TE GENCER
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2019
352019
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Covid-19 Salgini ve Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Tutumlari İle Psikolojik Sağlamliklarinin İncelenmesi
O Selçuk, TE Gencer, Z Karataş
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (3), 967-994, 2021
182021
ÖĞRENCİ SORUNLARININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
K Karataş, TE Gencer, N Çalış, A Ege
Publication of Association of Social Workers - Okul Sosyal Hizmeti Özel …, 2016
16*2016
Göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet dersinin sosyal hizmet öğrencilerinin Suriyelilere yönelik algısına etkisi
M Kırlıoğlu, TE Gencer
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 1127-1152, 2020
152020
Dijitalleşen çağda ve toplumda değişen ihtiyaçlar ve sorunlar: E-sosyal hizmet (Sosyal hizmet 2.0) gereksinimi
TE GENCER, MC AKTAN
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (3), 1143-1175, 2021
102021
DEZAVANTAJLI BİREYLERLE VE MARJİNALİZE OLMUŞ GRUPLARLA ÇALIŞIRKEN SOSYAL İŞLEVSELLİĞİ GELİŞTİRME İHTİYACI VE SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ
TE Gencer
Current Problems and Approaches in Social Work, 73-83, 2019
8*2019
Göç Eden Çocukların Kayıp Nesil Olmalarını Engellemek: Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemi Üzerinden Entegrasyonu ve Okul Sosyal Hizmeti Uygulamaları
TE GENCER, Ö Yasemin
USHK 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 227-229, 2017
82017
Mülteci Çocukların Mekansal ve Psiko-Sosyal Yoksunlukları: Kentsel Alanlarda Mülteci Çocuk Olmak
TE Gencer, D K.
Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu, 2016
82016
Pandemide değişen yaşamlar: iş ve gelir kayıpları, rol ve sorumluluklar, zorluklar ve baş etme deneyimleri
E FIRAT, TE GENCER, H ALBAYRAK, O SELÇUK, F DEMİRÖZ
Toplum ve Sosyal Hizmet, 225-246, 2021
52021
İNSAN-MEKÂN İLİŞKİSİNİN BÜTÜNCÜL BOYUTU: KENT-MEKÂN ÇALIŞMALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMİ
TE Gencer
GÜNCEL SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI, 131-139, 2019
52019
Sosyal Çalışma-Eğitim Bilimi İlişkisi ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme
TE GENCER
Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek: Sosyal Çalışma Üzerine Eleştirel …, 2017
52017
Kent Özelinde Gereksinim Temellik Çocuk-Mekan Tartışmaları ve Çocuk Dostu Alan Olanakları
T GENCER, E ERKUL, M ÖZMEN
Nobel Yayınevi, 2020
12020
Öğrenci Sorunlarına Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Genel Bir Bakiş
K KARATAŞ, N ÇALIŞ, T GENCER, A EGE
12016
Are they waiting for the welfare state or Godot? Reflections from people who lost their jobs or incomes during Covid-19 pandemic in Turkey
TE Gencer, O Selçuk, H Albayrak, E Fırat, F Demiröz
European Journal of Social Work 25 (6), 1045-1056, 2022
2022
Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet
T Gencer, B Güzel
Nobel Yayınevi, 2021
2021
Temel Göç Kuramları ve Göçün Değişen Yüzü
B Güzel, T Gencer
Nobel Yayınevi, 2021
2021
Kentsel Sosyal Hizmet
S Buz, ÖÜTE Gencer, C Bolgün
Nobel Yayınevi, 2020
2020
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET DERSİNİN SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİLERE YÖNELİK ALGISINA ETKİSİ
M KIRLIOĞLU, TE GENCER
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 1127-1152, 2020
2020
Göç Süreçlerinde Toplumsal Kabul, Entegrasyon ve Yerleştirme Üzerine : K. Maraş Sivricehöyük (Aşağı Terolar) Mahallesi Konteyner Kenti Örneği
TE GENCER, Ö ÖĞÜT
USHK 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 186-187, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20