Gulay Bulgan
Gulay Bulgan
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği
GM DAVRAS, G BULGAN
Dogus University Journal 13 (2), 227-238, 2012
46*2012
TURİZM ETİĞİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL DUYARLILIK ENVIRONMENTAL SENSITIVITY IN SCOPE OF THE TOURISM ETHICS
N DOLMACI, G Bulgan
Journal of Yasar University 29 (9), 4853-4871, 2013
362013
Afyonkarahisar’ın termal turizm imajı üzerine bir değerlendirme
O Emir, G Durmaz
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20 (1), 25-32, 2009
292009
ANTALYA BELEK BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE DÜŞÜK SEZONDA KONAKLAYAN ALMAN MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİNİN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ1
G Bulgan, HH SOYBALI
Journal of Yasar University 21 (6), 3572-3597, 2011
192011
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
G BULGAN
12-13 Mayıs, 1. Uygulamalı Engelsiz Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi, İstanbul., 2016
14*2016
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma-Handicapped Tourism? A Research In Four-Star And Five-Star Hotels Of Antalya
G BULGAN, İ ÇARIKÇI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 15-42, 2016
82016
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma-Handicapped Tourism? A Research In Four-Star And Five-Star Hotels Of Antalya
G BULGAN, İ ÇARIKÇI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 15-42, 2016
82016
Mutfak şeflerinin yöresel ürünlere ilgisi: Isparta örneği
MA Küçükyaman, ŞŞ Demir, G Bulgan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 86-103, 2018
72018
Dünyada ve Türkiye'de Engelli Turizmi ile İlgili Yapılan Çalışmalar
G BULGAN
Akademik Bakış Dergisi, 102-125, 2015
7*2015
Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek'te Bir Araştırma
G BULGAN
V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 27-30 Mayıs 2010., 2010
62010
Önlisans eğitiminde öğrenci gözüyle sorunlar fırsatlar; Isparta myo örneği. I
G Bulgan, N Dolmacı
Ulusal Şişli Sempozyumu, 2-25, 2015
52015
Y KUŞAĞININ ENGELLİ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
G BULGAN, P GÖKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (15), 83-95, 2016
42016
The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey
G Bulgan, SI MADEN, S Yıldırım
Journal of Yaşar University 14 (55), 215-225, 0
4
Turizmde gıda güvenliğinin bir insan hakkı olan sağlık hakkı açısından taşıdığı önem
N Dolmacı, G Bulgan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 234-250, 2018
32018
İnsan Hakları Çerçevesinde Engellilerin Seyahat Hakkı ve Avrupa Birliği'ndeki Yasal Düzenlemeler
Ü KAYGISIZ, G BULGAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 98-106, 2015
32015
TERMAL KENT SANDIKLI’NIN MARKALAŞMASI VE MEDYA
N Çağlar, G Bulgan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (28), 225-242, 2016
22016
TURİZM SEKTÖRÜNDE ENGELLİLER İLE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
P Göktaş, G Bulgan
Erciyes İletişim Dergisi, 2016
22016
ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
G Bulgan, M Aktel
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2), 205-232, 0
2
The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey.
S IŞIK MADEN, G BULGAN, S YILDIRIM
Journal of Yasar University 14 (55), 2019
12019
THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS
G BULGAN, A OKSAY, KS KORUCU
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 1 (1), 36-46, 0
1
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20