Follow
Gulay Bulgan
Title
Cited by
Cited by
Year
MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği
GM DAVRAS, G BULGAN
Dogus University Journal 13 (2), 227-238, 2012
58*2012
TURİZM ETİĞİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL DUYARLILIK ENVIRONMENTAL SENSITIVITY IN SCOPE OF THE TOURISM ETHICS
N DOLMACI, G Bulgan
Journal of Yasar University 29 (9), 4853-4871, 2013
502013
ANTALYA BELEK BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE DÜŞÜK SEZONDA KONAKLAYAN ALMAN MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİNİN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G Bulgan, HH Soybali
Journal of Yasar University 6 (21), 2011
372011
Afyonkarahisar’ın termal turizm imajı üzerine bir değerlendirme
O Emir, G Durmaz
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20 (1), 25-32, 2009
372009
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
G BULGAN
12-13 Mayıs, 1. Uygulamalı Engelsiz Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi, İstanbul., 2016
29*2016
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma-Handicapped Tourism? A Research In Four-Star And Five-Star Hotels Of Antalya
G BULGAN, İ ÇARIKÇI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 15-42, 2016
192016
Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma-Handicapped Tourism? A Research In Four-Star And Five-Star Hotels Of Antalya
G BULGAN, İ ÇARIKÇI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 15-42, 2016
192016
Dünyada ve Türkiye'de Engelli Turizmi ile İlgili Yapılan Çalışmalar
G BULGAN
Akademik Bakış Dergisi, 102-125, 2015
18*2015
Otel Müşterilerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Hizmet Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Antalya Belek'te Bir Araştırma
G BULGAN
V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 27-30 Mayıs 2010., 2010
142010
The effect of tourism sector on economic growth: An empirical study on Turkey
G BULGAN, SI MADEN, S YILDIRIM
Journal of Yaşar University 14 (55), 215-225, 2019
122019
Mutfak şeflerinin yöresel ürünlere ilgisi: Isparta örneği
MA Küçükyaman, ŞŞ Demir, G Bulgan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 86-103, 2018
102018
Genel turizm: kavramlar ve farklı boyutlarıyla değerlendirme
M Demir, ŞŞ Demir, GM Davras, G Bulgan, Ö Davras
Ankara: Detay Yayıncılık, 2017
102017
Y KUŞAĞININ ENGELLİ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
G BULGAN, P GÖKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (15), 83-95, 2016
102016
İnsan Hakları Çerçevesinde Engellilerin Seyahat Hakkı ve Avrupa Birliği'ndeki Yasal Düzenlemeler
Ü KAYGISIZ, G BULGAN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 98-106, 2015
102015
ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
G BULGAN, M AKTEL
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2), 205-232, 2017
92017
X, Y ve Z KUŞAĞI ENGELLİLERİNİN TURİZME ERİŞEBİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
G Bulgan, P Göktaş
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 24-49, 2016
82016
Turizmde gıda güvenliğinin bir insan hakkı olan sağlık hakkı açısından taşıdığı önem
N DOLMACI, G BULGAN
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 234-250, 2018
62018
Önlisans eğitiminde öğrenci gözüyle sorunlar fırsatlar; Isparta myo örneği. I
G Bulgan, N Dolmacı
Ulusal Şişli Sempozyumu, 2-25, 2015
62015
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE SAHİP AİLELERİN TATİL DENEYİMLERİ ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
G BULGAN
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 35-63, 2017
5*2017
TERMAL KENT SANDIKLI’NIN MARKALAŞMASI VE MEDYA
N Çağlar, G Bulgan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (28), 225-242, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20