Halil Ibrahim Kaya
Halil Ibrahim Kaya
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yeni ekonomi ve değişen rekabet anlayişi: karşilaştirmali bir analiz
Y Bayraktar, Hİ Kaya
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 11 (1), 89-106, 2016
152016
Yenilenebilir enerji politikaları ve rüzgâr enerjisi açısından bir karşılaştırma: Çin, Almanya ve Türkiye örneği
Y Bayraktar, Hİ Kaya
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (4), 1-18, 2016
132016
İktisadi gelişme açısından girişimcilik kültürü: Sivas, Tokat ve Amasya illerinde bir uygulama
YE Birol, M Tuncay, Hİ Kaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2014
82014
Kamu Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Y Bayraktar, Hİ Kaya
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
22016
HUKUKİ DÜZENLEMELER, POLİTİKA DESTEKLERİ VE MALİ TEŞVİKLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
Hİ Kaya, B Yüksel
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
1*2019
BİRLEŞİK KRALLIK AÇIK DENİZ RÜZGÂR ENERJİSİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ
Hİ Kaya
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
2020
YENİLENEBİLİR ENERJİ İSTİHDAMINDA KÜRESEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hİ Kaya
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10-21, 2020
2020
Evaluation of Turkey's Security of Energy Supply and Alternative Energy Policies
Hİ KAYA, YE Birol
Paradıgms of Political Economy for Turkey, 32-68, 2018
2018
Yenilenebilir Enerjinin Yükselen Yıldızı: ÇİN
Y Bayraktar, Hİ Kaya, F Yildiz
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
Teşvik mekanizmalarının yenilenebilir enerji yatırımları üzerine etkisi: AB ülkeleri ve Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına yönelik ampirik bir çalışma
H İbrahim KAYA
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2017
2017
Avrasya Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Politikaları: Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Üzerine Bir İnceleme
Y Bayraktar, Hİ Kaya
Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri Türkiye Ekonomik Perspektifi, 2017
2017
Türkmenistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri
Y Bayraktar, Hİ Kaya
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, 2015
2015
Tacikistan ve Türkiye Ekonomik İlişkileri
Y Bayraktar, Hİ Kaya
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler, 2015
2015
Anayasal İktisat Perspektifinden Türkiye'deki Ekonomik Krizlerin Analizi
Hİ Kaya
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
2013
Sivas, Tokat, Yozgat İlleri Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
YE BİROL, Y DEMİR, Hİ KAYA
4. Yerel Ekonomiler Kongresi, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15