AHMET ŞİMŞEK
AHMET ŞİMŞEK
Tarih Eğitimi Profesörü, İstanbul Üniversitesi
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı
A Şimşek
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv …, 2003
572003
İlköğretim sosyal bilgiler dersinde tarihsel hikâyeye yönelik öğrenci görüşleri
A ŞİMŞEK
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 2006
442006
İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi
M Safran, A Şimşek
İlköğretim Online 5 (2), 87-109, 2006
372006
İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi ve öğretimi
A Şimşek
Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Ankara, 2006
362006
Tarihsel romanın eğitimsel işlevi
A Şimşek
Bilig, 65-80, 2006
362006
Çocuklarda zaman algısının gelişimi
M Safran, A Şimşek
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (6), 542-548, 2009
312009
Türkiye’de tarih eğitiminin ulusallığı ve Avrupa merkezcilik
A Şimşek
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 11-38, 2007
292007
İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikâye Anlatım Yönteminin Etkililiği
A Şimşek
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 495-509, 2004
28*2004
Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler
A Şimşek
Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde,(390-409). Ankara: Pegem Akademi, 2009
272009
GEÇMİŞİN NESNESİNİ ARAYAN BİLİM ARKEOLOJİ: TÜRKİYE'DE TARİH ÖĞRETİMİNDEKİ DURUMU.
A Şimşek
Electronic Turkish Studies 6 (2), 2011
262011
Tarih öğretiminde sorgulamacı yaklaşım çerçevesinde soru sorma becerisi ve lise tarih ders kitaplarının durumu
A Şimşek
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-15, 2008
252008
Milliyetçi Tarihten Milli Tarihe, Çatışmacı Eğitimden Barışçı Eğitime Doğru Türkiye’de Tarih Ders Kitapları
A Şimşek, F Alaslan
Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, 2014
242014
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kronolojik algılarının geliştirilmesine yönelik yarı deneysel bir çalışma
A Şimşek
24*2007
TARİH EĞİTİMİNDE EFSANE VE DESTANLARIN ROLÜ
A Şimşek
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (3), 2001
242001
Türkiye’de bilim tarihi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterlilikleri
CL Şimşek, A Şimşek
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2), 169-198, 2010
232010
Tarih derslerinde bütünsel öğrenme: Gestaltçı yaklaşımdan Holistik yaklaşıma bir bakış denemesi
A Şimşek
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (2), 1-16, 2008
21*2008
Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Tutumları.
A Sımşek
International Online Journal of Educational Sciences 2 (1), 2010
202010
Bir öğretim materyali olarak tarihsel romana yönelik öğrenci ve öğretmen görüşleri
A ŞİMŞEK
TURKISH ONLINE 5 (4), 73, 2006
19*2006
İlköğretim sosyal bilgiler dersinin öğretiminde hikâye anlatım yönteminin (storytelling) kullanımı
A Şimşek
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2000
192000
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
E BOZPOLAT, CT UĞURLU, HG USTA, AS ŞİMŞEK
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 83-95, 2016
172016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20