Takip et
AHMET ŞİMŞEK
AHMET ŞİMŞEK
Tarih Eğitimi Profesörü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı
A Şimşek, S Kaymakcı
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: Pegem Akademi, 2015
112*2015
Tarih öğretiminde görsel materyal kullanımı
A Şimşek
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv …, 2003
982003
İlköğretim sosyal bilgiler dersinde tarihsel hikâyeye yönelik öğrenci görüşleri
A Şimşek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 187-202, 2006
782006
İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi ve öğretimi
A Şimşek
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
74*2006
Tarihsel romanın eğitimsel işlevi
A Şimşek
Bilig, 65-80, 2006
702006
İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi
M Safran, A Şimşek
İlköğretim Online 5 (2), 87-109, 2006
672006
İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
A ŞİMŞEK
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 495-509, 2004
612004
Çocuklarda zaman algısının gelişimi
M Safran, A Şimşek
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (6), 2009
602009
History of science in social studies teaching in Turkey: A study of teacher candidates’ situation
CL Şimşek, A Şimşek
Journal of Human Sciences 7 (2), 169-198, 2010
592010
Tarih öğretiminde sorgulamacı yaklaşım çerçevesinde soru sorma becerisi ve lise tarih ders kitaplarının durumu
A Şimşek
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-15, 2008
492008
Milliyetçi Tarihten Milli Tarihe, Çatışmacı Eğitimden Barışçı Eğitime Doğru Türkiye’de Tarih Ders Kitapları
A Şimşek, F Alaslan
Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, 2014
48*2014
Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler
A Şimşek
Sosyal bilgiler öğretimi, 389-412, 2009
482009
Tarih eğitiminde efsane ve destanların rolü
A Şimşek
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (3), 11-21, 2001
452001
Türkiye’de tarih eğitiminin ulusallığı ve Avrupa merkezcilik
A Şimşek
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 11-38, 2007
432007
GEÇMİŞİN NESNESİNİ ARAYAN BİLİM ARKEOLOJİ: TÜRKİYE'DE TARİH ÖĞRETİMİNDEKİ DURUMU.
A Şimşek
Electronic Turkish Studies 6 (2), 2011
392011
Türk tarih tezi
A Şimşek
Pegem Atıf İndeksi, 105-122, 2017
382017
Tarih derslerinde bütünsel öğrenme: Gestaltçı yaklaşımdan Holistik yaklaşıma bir bakış denemesi
A Şimşek
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (2), 1-16, 2008
38*2008
İlköğretim sosyal bilgiler dersinin öğretiminde hikâye anlatım yönteminin (storytelling) kullanımı
A Şimşek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
382000
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kronolojik algılarının geliştirilmesine yönelik yarı deneysel bir çalışma
A Şimşek
37*2007
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİSE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
M GÜLER, A ŞİMŞEK
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 543-575, 2013
342013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20