Takip et
Özge MAVİŞ SEVİM
Özge MAVİŞ SEVİM
Tokat Gaziosmanpaşa Üniverstesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
2nd year students’ and their teacher’s perspectives on English language program applied for the first time in 2012-2013 academic year
ÖF Maviş, G Bedir
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 4 …, 2015
152015
Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1
ZN Ersözlü, FÖ Maviş, Ö Ömer, AE Kürşadoğlu
Eğitimde Politika Analizi 3 (1), 8-23, 2014
132014
Hat Is Morality?: The Concept of Morality from Prospective Teachers' Perspective.
Ö Mavis Sevim
Bulletin of Education and Research 43 (1), 135-154, 2021
102021
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitimin Rolü: Mezun Olmak Yeterli mi?
FÖM Sevim, U Akın
Eğitim ve Bilim 46 (207), 2021
82021
The Role of Graduate Education in Professional Development of Teachers: Is Graduation Enough?
FÖM Sevim, U Akın
Egitim ve Bilim 46 (207), 2021
82021
How to be productive in PhD Level: A needs assessment study for doctoral students’ research productivity
ÖM Sevim, EE Sarıkaya
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (2), 75-94, 2020
82020
İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ARASINDA HEDEF, İÇERİK, ÖĞRENME/ÖĞRETME DURUMU VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ UYUMU
FÖ Mavi̇ş
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
82015
Ortaöğretim öğretmenlerinin yansıtıcı uygulama düzeyleri ile öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerilerinin karşılaştırılması
FÖ Maviş
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
72014
5. Sınıf İngilizce ders kitabında yer alan değerler ve İngilizce öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri
S Gül, ÖM Sevim
Değerler Eğitimi Dergisi 19 (42), 187-226, 2021
62021
ORTAOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ANLAMLI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
R DİLER, ÖM SEVİM
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (11), 927-959, 2019
62019
Evaluation of Turkey’s teacher training system from the viewpoint of experienced teachers (past, present and future)
FÖ Maviş, D ÇAYCI, M Arslan
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 91-108, 2014
42014
Why can't we do it as teachers?: English language teaching from the perspectives of secondary school teachers
O Mavis Sevim, F Dursun
Research in Pedagogy 11 (1), 63-84, 2021
32021
Receiving education in a different country: Challenges encountered by foreign students and proposed solutions
F Dursun, ÖM Sevim
Acta Educationis Generalis 12 (2), 140-162, 2022
22022
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ.
FÖ SEVİM, R DİLER
Journal of International Social Research 10 (51), 2017
22017
Küresel salgın coronavirüs (Covıd-19) sürecinde sınıf öğretmenlerinin çevrim içi ders anlatırken yaşadığı deneyimler
B ARSLAN, ÖM SEVİM
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (1), 38-50, 2022
12022
Doktora öğrencileri için hazırlanan araştırma üretkenliğini destekleme programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
FÖ Maviş Sevim
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
12018
Comparison of school and teacher autonomy in turkey and european countries
FÖ MAVİŞ-SEVİM, L YAZICI, R MAVİŞ
1
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS’MATHEMATICAL DEVELOPMENT BELIEFS AND MATHEMATICS TEACHING ANXIETY LEVELS
D CAYCI, FÖM Sevim
Trakya Eğitim Dergisi 13 (1), 174-187, 2023
2023
The development and psychometric properties of the Learning Agility Scale for pre-service teachers
MF Alkan, Ö Maviş Sevim
Teacher Development 26 (5), 644-664, 2022
2022
A Systematic Review and Meta-analysis of the Relationships among Post-secondary Students’ Attitudes Toward Statistics and Statistics Achievement
EE Sarikaya, MF Alkan, MC Munar, A Leavy, ÖM Sevim, CI Paul, C Primi, ...
Social Science Protocols 5 (1), 1-9, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20