halil ibrahim yalin
halil ibrahim yalin
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ciu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Hİ Yalın
Nobel Yayın Dağıtım, 2000
6762000
Öğretmenlik mesleğine giriş
S Özdemir, Hİ Yalın, F Sezgin
Nobel, 2004
1302004
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (13. Baskı)
Hİ Yalın
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004
772004
Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi
Hİ Yalın
Milli Eğitim Dergisi 150, 58-68, 2001
652001
Barriers to information and communication technologies integration into elementary schools in Turkey
HI Yalin, S Karadeniz, S Sahin
Journal of Applied Sciences 7 (24), 4036-4039, 2007
522007
Ders Kitapları Tasarımı
H Yalın
Millî Eğitim Dergisi 132, 1996
481996
Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme
Hİ Yalın
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999
391999
Her yönüyle öğretmenlik mesleği
Hİ Yalın, S Özdemir
Nobel, 1998
371998
Öğretmenlik mesleğine giriş (2. Baskı)
S Özdemir, Hİ Yalın
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999
351999
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.(2. basım)
Hİ Yalın
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010
31*2010
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARINDA KULLANILAN ÖN ÖRGÜTLEYİCİLERİN ALAN BAĞIMLI VE ALAN BAĞIMSIZ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
S Somyürek, Hİ Yalin
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (4), 587-607, 2007
302007
WEB TABANLI ASENKRON ÖĞRENME ORTAMINDA BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİLERİ
S Özdemir, HI Yalin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 79-94, 2007
282007
Nobel yayın dağıtım
Hİ Yalın, Ö Teknolojileri, M Geliştirme
Ankara, 2000
262000
Eğitim teknolojisi öğretim tasarımı
Hİ Yalın
Ankara: Pegem Yayınevi, 1997
261997
Her yönüyle öğretmen olabilme
Hİ Yalın, L Hedges, S Özdemir
Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1996
221996
Hizmet içi eğitim var olan ya da ileride çözülmesi gerekecek bir problem için yapılır
Hİ Yalın
Milli Eğitim 133, 29-30, 1997
191997
Ögretim teknolojileri ve materyal gelistirme
HI Yalin
Istanbul: Nobel Yayin Dagitim, 2004
182004
Ders kitaplarının değerlendirilmesi. 6
Hİ Yalın
Milli Eğitim Sempozyumu, 4-5, 1996
181996
İnternet temelli eğitim
Hİ Yalın
Nobel Yayın Dağıtım: Ankara, 2008
172008
Matematik öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğretim yapma düzeyleriyle ilgili öğrenci görüşleri
M Peker, Hİ Yalın
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18, 2002
132002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20