gonca aslan
gonca aslan
yasar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal girişimciliğin kavramsal çerçevesi
G Aslan, A Araza, Ç Bulut
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7 (2), 69-88, 2012
262012
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi
G Aslan
International Journal of Languages’ Education and Teaching 2 (3), 48-65, 2014
172014
Örgütsel çekicilik: bir ölçek uyarlama çalışması
S Dural, G Aslan, M Alinçe, A Araza
Doğuş Üniversitesi Dergisi 15 (2), 141-154, 2014
112014
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME: BİR LİTERATÜR TARAMASI.
A Araza, G ASLAN, Ç BULUT
Journal of Yasar University 8 (32), 2013
112013
Üniversitelerde girişimcilik eğitimi
Ç Bulut, G Aslan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (27), 1-20, 2014
92014
Avrupa Birliği entegrasyonunda şüphecilik
İ Ermağan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2012
62012
Post-modernizm ve post-bürokratik örgüt formları
A Araza, G Aslan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014
52014
Üniversitelerde gerçekleşen girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Ç BULUT, G ASLAN
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 119-129, 2014
42014
Organizational Attractiveness: An Empirical Study on Student‘s Public Private Sector Choice
G Aslan, M Alinçe, A Araza, S Dural
Empirical research, 1-16, 2010
42010
Employee innovation resilience: a proposal for multidimensional construct
G Aslan, A Araza
Business & Management Studies: An International Journal 3 (3), 290-308, 2015
32015
Yaratıcı endüstrilerin yükselişi: geçmiş, bugün ve gelecek
G Aslan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 109-122, 2017
22017
ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI.
S DURAL, G ASLAN, M ALİNÇE, A ARAZA
Dogus University Journal 15 (2), 2014
2014
Sosyal girişimciliğin kavramsal çerçevesi
A Araza, Ç Bulut, G Aslan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2012
2012
ÜNĠVERSĠTELERDE GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ
Ç BULUT, G ASLAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14