gonca aslan
gonca aslan
yasar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal girişimciliğin kavramsal çerçevesi
G Aslan, A Araza, Ç Bulut
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7 (2), 69-88, 2012
302012
Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi
G Aslan
International Journal of Languages’ Education and Teaching 2 (3), 48-65, 2014
182014
Örgütsel çekicilik: bir ölçek uyarlama çalışması
S Dural, G Aslan, M Alinçe, A Araza
Doğuş Üniversitesi Dergisi 15 (2), 141-154, 2014
142014
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME: BİR LİTERATÜR TARAMASI.
A Araza, G ASLAN, Ç BULUT
Journal of Yasar University 8 (32), 2013
142013
Üniversitelerde girişimcilik eğitimi
Ç Bulut, G Aslan
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (27), 1-20, 2014
92014
The role of environmental education in gaining environmental awareness for elementary school students: the sample of ecology based summer camp project
A Karataş, G Aslan
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 4 (2), 259-276, 2012
92012
Avrupa Birliği entegrasyonunda şüphecilik
İ Ermağan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2012
82012
Değişen toplumsal konum örneği: Yaşlılık
G Aslan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2004
62004
Post-modernizm ve post-bürokratik örgüt formları
A Araza, G Aslan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014
52014
Yaratıcı endüstrilerin yükselişi: Geçmiş, bugün ve gelecek
G Aslan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 109-122, 2017
42017
Employee innovation resilience: a proposal for multidimensional construct
G Aslan, A Araza
Business & Management Studies: An International Journal 3 (3), 290-308, 2015
42015
Üniversitelerde gerçekleşen girişimcilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Ç BULUT, G ASLAN
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 119-129, 2014
42014
Organizational Attractiveness: An Empirical Study on Student‘s Public Private Sector Choice
G Aslan, M Alinçe, A Araza, S Dural
Empirical research, 1-16, 2010
42010
Sosyal girişimciliğin kavramsal çerçevesi
A Araza, Ç Bulut, G Aslan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik …, 2012
2012
ÜNĠVERSĠTELERDE GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ
Ç BULUT, G ASLAN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15