M.Enes IŞIKGÖZ
M.Enes IŞIKGÖZ
Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
artuklu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gençlik kampı kadın lider adaylarının özgüven düzeyleri
M Esentaş, E Işıkgöz, PK Doğan, HM Şahin
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (1), 315-328, 2016
82016
Demokrasi Eğitiminde İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etkililiği
E Işıkgöz
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1999
61999
A Study of Democratic School Culture Perceptions of Sport High School Students.
E Isikgöz
Educational Research and Reviews 11 (7), 491-498, 2016
52016
Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının temel ilkelerine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri (Sakarya İli Örneği)
E Işıkgöz
Sakarya University Journal of Education 5 (3), 27-41, 2015
52015
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
E Işıkgöz, M Esentaş, HM Şahin
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (1), 21-32, 2018
4*2018
SPOR YÖNETİCİLERİNDE ÖZ-FARKINDALIK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
M Esentaş, E Işıkgöz, P Güzel, S Özbey
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 493-510, 2018
42018
Erkek Güreş Hakemlerinin Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Gösterme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
M ESENTAŞ, E ÇELİK, N DİNÇER, E IŞIKGÖZ
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 20-28, 2017
32017
Analysis on math success of secondary school students playing and not playing chess (Sakarya province sample)
E Işıkgöz
Journal of Human Sciences 13 (1), 1689-1699, 2016
32016
AB' ye Üyelik Sürecinde Türk Spor yönetiminde Desantralizasyon
E Işıkgöz
Kocaeli üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
32012
Spor Genel Müdürlüğünün 2006-2014 Yılları Arası Bütçe Uygulama Sonuçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi
E Işıkgöz
Internatıonal Refereed Journal of Researches on Economy Management, 42-69, 2015
22015
Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği
ME IŞIKGÖZ, M Esentaş, M IŞIKGÖZ
International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (4), 661-676, 2015
22015
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları: Batman Üniversitesi Örneği
E IŞIKGÖZ
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 5 (2), 57-72, 2015
22015
Investigation of Self-Awareness Levels of Female Students Participating in International Youth Camp by Different Variables
S Özbey, ME Işıkgöz, M Esentaş, P Güzel
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 9 (3), 1-10, 2018
12018
Examination of the Preference Reasons of Teachership Profession by the Physical Education Teacher Candidates and Their Professional Expectations in Respect of Different …
E Işıkgöz
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
12016
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri İle Alan Bilgisi Ders Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Batman Üniversitesi Örneği)
E Işıkgöz, N Dinçer, Z Kılınç
BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ 6 (2), 2016
12016
Okul Türüne Göre Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi: Batman İli Örneği
M Işıkgöz, R Eşin, M Başaran
2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, 2019
2019
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Spora Katılım Güdülerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Batman İli Örneği
M Işıkgöz, M Başaran, R Eşin
2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, 2019
2019
A Qualitative Study on Physical Education and Sports Teaching Practice.
M Esentas, M Isikgoz, K Karabacak
Online Submission 1, 40-47, 2018
2018
Investigation The Attitudes to The Disabled Persons of The Students of Department of The Exercise and Sports Education For Disabilities
M ESENTAŞ, M Vural, E IŞIKGÖZ
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 1-11, 2018
2018
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
M ESENTAŞ, ME IŞIKGÖZ
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 4 (10), 288-297, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20