Follow
Sarp Üner
Sarp Üner
Lokman Hekim University
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Halk sağlığı temel bilgiler 3
Ç Güler, L Akın, A Akın, B T Akşit, S Akgün, KH Altıntaş, D Aslan, S Attila, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015
1542015
The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale
S Uner, S Turan
BMC public health 10, 1-8, 2010
1232010
Birinci basamak sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumları
M Kaya, S Üner, E Karanfil, R Uluyol, F Yüksel, M Yüksel
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6 (5), 357-363, 2007
119*2007
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler
B Ulaş, F Uncu, S Üner
Annals of Health Sciences Research 2 (2), 1-8, 2013
1122013
Bir üniversitenin bazı fakülte ve yüksek okullarında okuyan gençlerde bazı risk alma davranışları
D Çamur, S Üner, N Çilingiroğlu, H Özcebe
Toplum Hekimliği Bülteni 26 (3), 32-38, 2007
802007
Assessment of mental health of university students with GHQ-12
S Üner, H Özcebe, TG Telatar, S Tezcan
Turkish Journal of Medical Sciences 38 (5), 437-446, 2008
772008
Türkiye hanehalkı sağlık araştırması: bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri prevalansı 2017 (STEPS)
S Üner, M Balcılar, T Ergüder
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara, 21-66, 2018
672018
Healthy lifestyle behaviors of university students
C Çalışkan, K Arberk, S Üner
Prehospital and Disaster Medicine 32 (S1), S213-S213, 2017
612017
Halk sağlığı temel bilgiler 2
A Akın, L Akın, B T Akşit, S Akgün, KH Altıntaş, D Aslan, S Attila, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015
572015
Equity in access to care in the era of health system reforms in Turkey
MS Yardim, S Uner
Health Policy 122 (6), 645-651, 2018
472018
Posttraumatic stress and depression among Syrian refugees living in Turkey: findings from an urban sample
E Kaya, C Kiliç, ÖK Çaman, S Üner
The Journal of nervous and mental disease 207 (12), 995-1000, 2019
442019
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede temel eğitim seti
S Üner
TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Türkiye …, 2008
352008
To determine some knowledge and attitudes related to the social hand washing of individuals who apply to a primary health center.
S Üner, F Sevencan, E Bașaran, C Balcı, B Bilaloğlu
Türk Sİlahlı Kuvvetlerİ, Koruyucu Hekİmlİk Bültenİ 8 (3), 207-216, 2009
34*2009
Adolesanlarda şiddet davranışları
L ÖZCEBE, S Üner, H Çetik
332006
Ankara’da bir İlköğretim Okulunda Erken ve Orta Dönem Adolesanlarda Şiddet Algısı ve Şiddet Davranış Sıklığının Değerlendirilmesi 2005
H Özcebe, D Uysal, S Soysal, B Polat, A Şeker, S Üner
332005
Determinants of pre-lacteal feeding practices in urban and rural Nigeria; a population-based cross-sectional study using the 2013 Nigeria demographic and health survey data
AS Berde, SS Yalcin, H Ozcebe, S Uner, OK Caman
African Health Sciences 17 (3), 690-699, 2017
322017
Bir üniversitenin yurtta kalan öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen bazı faktörler.
ÖY Sarı, S Üner, B Büyükakkuş, EÖ Bostancı, AH Çeliksöz, M Budak
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (2), 2015
322015
Halk sağlığı kavramı ve gelişmesi
A ÖZTEK, S ÜNER, N EREN
Hacettepe Üniversitesi, 2012
292012
Standart hasta geribildiriminin öğrencilerin güdülenme düzeyine etkisi
S Turan, S Üner, M Elçin
Balkan Medical Journal 2011 (1), 43-48, 2010
29*2010
Prevalence of childhood obesity and related parental factors across socioeconomic strata in Ankara, Turkey*
MS Yardim, H Ozcebe, OM Araz, S Uner, S Li, H Unlu, U Arslan, N Bilir, ...
East Mediterr Health J . 19 (25(6)), 374-384, 2019
282019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20