Follow
Sarp Üner
Sarp Üner
Lokman Hekim University
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Halk sağlığı temel bilgiler 3
Ç Güler, L Akın, A Akın, B T Akşit, S Akgün, KH Altıntaş, D Aslan, S Attila, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015
1812015
The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale
S Uner, S Turan
BMC public health 10, 1-8, 2010
1152010
Birinci basamak sağlık çalışanlarının tükenmişlik durumları
M Kaya, S Üner, E Karanfil, R Uluyol, F Yüksel, M Yüksel
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6 (5), 357-363, 2007
111*2007
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı ve etkileyen faktörler
U Bircan, U Fatoş, Ü Sarp
Annals of Health Sciences Research 2 (2), 1-8, 2013
1022013
Assessment of mental health of university students with GHQ-12
S Üner, H Özcebe, TG Telatar, S Tezcan
Turkish Journal of Medical Sciences 38 (5), 437-446, 2008
752008
Bir üniversitenin bazı fakülte ve yüksek okullarında okuyan gençlerde bazı risk alma davranışları
D Çamur, S Üner, N Çilingiroğlu, H Özcebe
Toplum Hekimliği Bülteni 26 (3), 32-38, 2007
752007
Türkiye hanehalkı sağlık araştırması: bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri prevalansı 2017 (STEPS)
S Üner, M Balcılar, T Ergüder
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara, 2018
602018
Healthy lifestyle behaviors of university students
C Çalışkan, K Arberk, S Üner
Prehospital and Disaster Medicine 32 (S1), S213-S213, 2017
552017
Equity in access to care in the era of health system reforms in Turkey
MS Yardim, S Uner
Health Policy 122 (6), 645-651, 2018
462018
Posttraumatic stress and depression among Syrian refugees living in Turkey: findings from an urban sample
E Kaya, C Kiliç, ÖK Çaman, S Üner
The Journal of nervous and mental disease 207 (12), 995-1000, 2019
412019
Adolesanlarda şiddet davranışları
L ÖZCEBE, S Üner, H Çetik
362006
Determinants of pre-lacteal feeding practices in urban and rural Nigeria; a population-based cross-sectional study using the 2013 Nigeria demographic and health survey data
AS Berde, SS Yalcin, H Ozcebe, S Uner, OK Caman
African Health Sciences 17 (3), 690-699, 2017
322017
To determine some knowledge and attitudes related to the social hand washing of individuals who apply to a primary health center.
S Üner, F Sevencan, E Bașaran, C Balcı, B Bilaloğlu
Türk Sİlahlı Kuvvetlerİ, Koruyucu Hekİmlİk Bültenİ 8 (3), 207-216, 2009
31*2009
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede temel eğitim seti
S Üner
TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu Türkiye …, 2008
282008
Bir üniversitenin yurtta kalan öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen bazı faktörler.
ÖY Sarı, S Üner, B Büyükakkuş, EÖ Bostancı, AH Çeliksöz, M Budak
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (2), 2015
262015
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
F SEVENCAN, N UZUN, E YÜCEL, A ŞENER, ALİ YILMAZ, S ÜNER
Hacettepe Tıp Dergisi, 2011 42, 2011
262011
Ankara’da bir ilköğretim okulu’nda erken ve orta dönem adolesanlarda şiddet algısı ve şiddet davranışının sıklığının değerlendirilmesi
H Özcebe, S Üner, D Uysal, S Soysal, B Polat, A Şeker
I. Şiddet ve Okul Sempozyumu, 2005
262005
Standart hasta geribildiriminin öğrencilerin güdülenme düzeyine etkisi
S Turan, Ü Sarp, M Elçin
Balkan Medical Journal 2011 (1), 43-48, 2010
25*2010
Lot quality survey: an appealing method for rapid evaluation of vaccine coverage in developing countries–experience in Turkey
B Cakir, S Uner, F Temel, L Akin
BMC Public Health 8, 1-11, 2008
252008
Pathology laboratories staff workload evaluation in Turkey: a survey study
A Usubütün, S Üner, F Harorlu, E Özer, S Tuzlali, A Ruacan, O Koç, ...
Turkish Journal of Pathology 27 (2), 2011
242011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20