Follow
Mehmet Işıklı
Mehmet Işıklı
Atatürk üniversitesi,Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana bilim Dalı, Profesör
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğu Anadolu: erken Transkafkasya kültürü: çok bileşenli gelişkin bir kültürün analizi
M Işıklı
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011
812011
Obsidian Sources in the Regions of E rzurum and K ars (N orth‐E ast T urkey): New Data
C Chataigner, M Işıklı, B Gratuze, V Çil
Archaeometry 56 (3), 351-374, 2014
392014
Doğu Anadolu Erken Transkafkasya kültürünün Karaz, Pulur ve Güzelova malzemesi ışığında tekrar değerlendirilmesi
M Işıklı
Ege Üniversitesi, 2005
312005
Erzurum Ovası Alaybeyi Höyüğü Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ Tabakaları
M Işıklı
Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovası’nda Yeni Bir Keşif Alaybeyi Höyük …, 2019
162019
Recent investigations at Pulur (Erzurum): observations on northeast Anatolian ceramics
M Ișkili
Ceramics in transitions, 267-289, 2008
152008
Van Ayanis Kalesinden Ele Geçen Ok Uçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
MA Özdemir, M IŞIKLI
Masrop E-Dergi 8 (10), 1-62, 2014
142014
Körtik tepe kazıları: erken neolitik dönemde bölgesel kültürel ilişkiler üzerine bazı gözlemler
V Özkaya, A Coşkun, B Can, M Işıklı
Doğudan Yükselen Işık: Arkeoloji Yazıları. Istanbul: Graphis, 85-98, 2007
142007
25. Yılında Ayanis Kalesi Kazıları Dün, Bugün ve Gelecek
A Çilingiroğlu, M Işıklı
Eds.: H. Kasapoğlu-M. Ali Yılmaz, Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin …, 2015
132015
A group of Early Iron Age pottery from the Erzurum Region
M Işıklı, AÜ Erdem
Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 41, 249-268, 2009
132009
Erzurum Bölgesi’nde Karaz Kültürü’nün Başlangıcı Son Dönem Araştırmalarının Genel Bir Değerlendirmesi
M Işıklı
Atatürk Üniversitesinin 50, 325-350, 2007
132007
Erzurum Pulur Höyüğü Çalışmaları: Kuzeydoğu Anadolu Keramiği Üzerine Gözlemler
M Işıklı
ArkDer 8 (2), 13-30, 2006
122006
The Development of the Kura Araxes Culture in Eastern Anatolia: Problems, Determinations and Suggestions
M Işıklı
International Symposium on East Anatolia–South Caucasus Cultures …, 2015
112015
2001 Yılı Erzurum Ovası Yüzey Araştırması
M Karaosmanoğlu, M Işıklı, B Can
20. AST 1. Cilt, 345-356, 2003
112003
Yeni Asur Dönemi'nde Asur Devleti'nin kuzey yayılımı ve bu yayılımın siyasi ve ekonomik nedenleri
M Işıklı
Ege Üniversitesi, 1998
111998
Erken Tunç Çağı Doğu Anadolu Bölgesi Kura-Aras Kültürü’nde Mekan ve Mekan Kullanımına Dair Gözlemler
M Işıklı, H Ergürer
Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan, 10-12, 2017
92017
Ayanis Aslanı
M Işıklı, O Aras
Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA/Festchrift für Havva İşkan Kitabı İçinde …, 2016
92016
Doğu Anadolu Yaylasında Görkemli Bir Kültürel Miras: Ayanis Urartu Kalesi
M Işıklı, E Caner
TAÇ, Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi 4, 28-37, 2014
92014
Van Ayanis Kalesi 2015 yılı kazı ve onarım çalışmaları
M Işıklı, G Öztürk, U Parlıtı
Kazı Sonuçları Toplantısı 38 (2), 587-598, 2016
82016
Metal Objects From Karaz, Pulur and Güzelova Excavations: General Observation About Ancient Mining and Metallurgy in Northeast Anatolia
M Işıklı
Ü. Yalçın, H. Özbal ea, Ancient Mine and Mining in Turkey and the Eastern …, 2008
72008
The Erzurum region in the Early Iron Age: new observations
M Işıklı, B Can, A Çilingiroğlu, A Sagona
Anatolian Iron Ages 6, 153-166, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20