Gülden Uyanık
Gülden Uyanık
Professor of Early Childhood Education, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
GU BALAT, B Akman
Journal of Social Science, 175, 2004
1602004
Özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Ş Karahan, GU Balat
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 1-14, 2011
1232011
Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri
GU Balat, AB Dağal
Ankara: Kök Yayıncılık, 2006
922006
Okul öncesi eğitimcilerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi
İ Artan, G Uyanık Balat
Kastamonu Eğitim Dergisi 11 (1), 65-80, 2003
852003
Çocuklar ve değerler eğitimi
UG Bal
Çoluk Çocuk Dergisi 45, 18-20, 2004
502004
İlköğretime başlayan çocukların anne babalarının çocuk yetiştirme tutumlarının okul öncesi eğitimden yararlanma düzeylerine göre incelenmesi
GU Balat
Eğitim ve Bilim 32 (143), 2010
432010
okul öncesi dönemde fen eğitimi
B Akman, G Uyanık Balat, T Yıldız Güler
402010
Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı
G Uyanık Balat, G Günşen
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (42), 337-348, 2017
322017
Okul öncesi eğitim alan çocukların davranış problemlerinin anne ve öğretmen değerlendirilmeleri açısından karşılaştırılması
G Uyanık Balat, Z Şimşek, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 263-275, 2008
292008
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
B AKMAN, A İPEK, U GÜLDEN
292000
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları değerlerin incelenmesi
S TARKOÇİN, DT BERKTAŞ, GU BALAT
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 3 (2), 37-49, 2013
262013
Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezi çalışanlarının görüşleri
Y Güven, GU Balat
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006
242006
Fen nedir ve çocuklar feni nasıl öğrenir
G Uyanık Balat
Okul öncesi dönemde fen eğitimi, 1-17, 2010
232010
Çocuk kitaplarına yeni bir yaklaşım: İnternet’te resimli çocuk kitapları
M Gönen, GU Balat
Türk kütüphaneciliği 16 (2), 163-170, 2002
232002
The evaluation of parents’ views related to helping pre-school children gain some universal values
GU Balat, BÖ Beceren, AA Özdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 908-912, 2011
222011
Examining the knowledge of basic concepts of children starting primary education.
G Uyanık Balat
Early Child Development and Care 179 (7), 911-918, 2009
202009
Lise öğrencilerinin psikolojik durumlarinin sosyodemografik özelliklerine göre incelenmesi
GU Balat, B Akman
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağliği Dergisi 13 (1), 3-12, 2006
202006
Examination of the Conceptual Development of Children at Six Years of Age Attending Kindergarten Une E´ tude sur le De´ veloppement Conceptuel des Enfants de l'Age de Six Anne …
B Akman, A Gpek, G Uyanik
International Journal of Early Years Education 8 (3), 227-234, 2000
182000
Sınıf yönetimi kavramı ve sınıf yönetim modelleri
GU Balat
Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi, 1-14, 2011
142011
Computer use attitudes, knowledge and skills, habits and methods of preschool teachers
FL Önkol, R Zembat, GU Balat
Procedia Computer Science 3, 343-351, 2011
142011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20