Ramazan Gürbüz
Ramazan Gürbüz
Matematik Eğitimi Profesörü, Adıyaman Üniversitesi
adiyaman.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sinif öğretmeniadaylarinin ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi
O Birgin, R Gürbüz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 163-179, 2008
1512008
An investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade students in Turkey
O Birgin, M Baloğlu, H Çatlıoğlu, R Gürbüz
Learning and Individual Differences 20 (6), 654-658, 2010
1402010
The effect of computer-assisted teaching on remedying misconceptions: The case of the subject “probability”
R Gürbüz, O Birgin
Computers & Education 58 (3), 931-941, 2012
832012
Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin aritmetikten cebire geçiş düzeylerinin karşılaştırılması: Denklem örneği
R Gürbüz, Y Akkan
Eğitim ve Bilim 33 (148), 64-76, 2010
82*2010
The effect of activity-based instruction on conceptual development of seventh grade students in probability
R Gürbüz
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 41 …, 2010
792010
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi
O Birgin, R Gürbüz
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 529-550, 2009
712009
Başarili okul müdürlerinin özellikleri
R Gürbüz, E ERDEM, K YILDIRIM
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 167-179, 2013
652013
OLASILIK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
R GÜRBÜZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 259-270, 2007
602007
OLASILIK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
R GÜRBÜZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 259-270, 2007
602007
The effects of computer aided instruction on students’ conceptual development: A case of probability subject
R Gürbüz
Eurasion Journal of Educational Research 28, 75-87, 2007
56*2007
Olasılık konusunun öğretiminde kullanılabilecek bilgisayar destekli bir materyal
R GÜRBÜZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41-52, 2008
432008
Olasılık konusunun öğretiminde kullanılabilecek bilgisayar destekli bir materyal
R GÜRBÜZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41-52, 2008
432008
Olasılık kavramlarının öğretimi için örnek çalışma yapraklarının geliştirilmesi
R Gürbüz
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 111-123, 2006
412006
The level of mathematics anxiety among pre-service elementary school teachers
H Çatlioğlu, O Birgin, S Coştu, R Gürbüz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1578-1581, 2009
402009
Olasılık kavramlarıyla ilgili geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin kavramsal gelişimine etkisi
R Gürbüz
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 59-68, 2006
402006
Weeds of onion fields and effects of some herbicides on weeds in Cukurova region, Turkey
S Uygur, R Gürbüz, FN Uygur
African Journal of Biotechnology 9 (42), 7037-7042, 2010
392010
An Investigation of Fifth Grade Students' Conceptual Development of Probability through Activity Based Instruction: A Quasi-Experimental Study.
R Gurbuz, H Catlioglu, O Birgin, E Erdem
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 1053-1068, 2010
372010
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK YETERLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
R Gürbüz, E Erdem, M Gülburnu
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 255-272, 2013
362013
Olasılık konusunun öğretiminde kavram haritaları
AGR GÜRBÜZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 2006
362006
ÇOKLU ZEKÂ KURAMIN A DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ.
A Bakı, R Gürbüz, S Ünal, E Atasoy
Journal of Turkish Educational Sciences 7 (2), 2009
342009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20