Kenan Polat
Kenan Polat
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evli bireylerde çift uyumu ve bazı psikolojik belirtilerin benliğin farklılaşması açısından incelenmesi
K Polat, T İlhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 8 (50), 87-115, 2018
302018
Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin iyimserlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişkide umudun aracı rolü
S Çifçi, H Kumcağız, K Polat
VIII th International Eurasian Educational Research Congress, 2021
2021
Ergenlerde öznel iyi oluşun arkadaşlık kalitesi, cinsiyet, yakın arkadaş ve sosyal destek değişkenleri açısından incelenmesi
S Çifçi, H Kumcağız, K Polat
VIII th International Eurasian Educational Research Congress, 2021
2021
Pozitif Psikoloji, Pozitif Eğitim ve Okul Psikolojik Danışmanlığı
K Polat
Pozitif Eğitim, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4