Follow
Ayşe Derya BAYAZIT
Ayşe Derya BAYAZIT
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Understanding the role of the gut microbiome in gastrointestinal cancer: A review
D Ağagündüz, E Cocozza, Ö Cemali, AD Bayazıt, MF Nanì, I Cerqua, ...
Frontiers in pharmacology 14, 1130562, 2023
632023
Determination of caffeine amount of organic and conventional coffees
G Deveci, E Çelik, Ö Cemali, TÖ Şahin, AD Bayazıt, S Özbay, ...
Rec. Agric. Food. Chem 3, 14-20, 2023
12023
A Comparison of the indirect calorimetry and Different energy equations for the Determination of resting energy expenditure of patients with renal transplantation
NA Tek, G Yurtdaş, Ö Cemali, AD Bayazıt, ÖM Çelik, GÖ Uyar, BD Güneş, ...
Journal of Renal Nutrition 31 (3), 296-305, 2021
12021
Association of Serum Adropin Levels with Nutritional Status and Lipid Profile in Patients with Kidney Failure with Replacement Therapy
GY Depboylu, NA Tek, BD Günes, OM Celik, GO Uyar, AD Bayazıt, ...
Galician Medical Journal 30 (4), 2023
2023
Determination of Caffeine Amount of Organic and Conventional Coffees
D Ağagündüz, G Deveci, E Çelik, Ö Cemali, T Şahin, A Bayazıt, S Özbay, ...
Records of Agricultural and Food Chemistry 2023 (3), 2023
2023
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN EKRAN KULLANIMI, DEPRESYON DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Çelik, MG Karadağ, AD BAYAZIT
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7-13, 2022
2022
Erkeklerde En Sık Görülen Kardiyovasküler Hastalıklar ve Beslenme Tedavisi
A BAYAZIT, G AKBULUT
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2019
2019
Yapı malzemelerinin yaşam dönemi maliyetlerinin çevresel etki maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi
A Bayazit
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
2016
Kovid-19 Pandemi Dönemi Sürecinde Adölesanların Ekran Kullanımı, Depresyon Durumları Ve Antropometrik Ölçümlerindeki Değişimin Değerlendirilmesi
E Çelik, M Gezmen Karadağ, A Bayazıt
Organik ve Organik Olmayan Kahvelerin Kafein Miktarlarinin Belirlenmesi
G DEVECİ, E ÇELİK, Ö CEMALİ, T ŞAHİN, A BAYAZIT, S ÖZBAY, ...
Polikistik Over Sendromu Tedavisinde İnositolün Rolü
A Bayazıt
Romotoid Artritli ve Ankilozan Spondilitli Yetişkinlerin Diyet Potansiyel Böbrek Asit Yükü (PRAL) ile Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
A Bayazıt, E Karabudak, Ş Haznedaroğlu
YAPI MALZEMELERİNİN YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİ MALİYETLERİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
A BAYAZIT
Kovid-19 Pandemi Dönemi Sürecinde Adölesanların Beslenme Ve Ortoreksiya Nervoza Durumlarındaki Değişimin Değerlendirilmesi
A Bayazıt, G Karadağ, E Çelik
Kovid-19 Pandemi Dönemi Sürecinde Adölesanların Ekran Kullanımı, Depresyon Durumları Ve Antropometrik Ölçümlerindeki Değişimin Değerlendirilmesi
A Bayazıt, G Karadağ, E Çelik
Yetişkin Bireylerin İçecek Tüketim Durumları ile Hidrasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
E KARABUDAK, D TÜRKÖZÜ, A BAYAZIT, C CAN, İ ŞARLAK, G BEKDİŞ, ...
Yalnız Yaşayan ve Ailesiyle Yaşayan Yaşlı Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
S NAVRUZ VARLI, EDA KÖKSAL, Ö KÜÇÜKERDÖNMEZ, A BAYAZIT
Physical activity in Turkish young adults association with the total amount and types of beverages consumption
E KARABUDAK, D TÜRKÖZÜ, A BAYAZIT, E TERZİOĞLU, A ŞAHİN, ...
Investigation of the Relationship Between Fat Percentage from Bioelectrical Impedance Analysis and Fat Percentage Calculated by Various Equations
S NAVRUZ VARLI, H MORTAŞ, A BAYAZIT, Y ERTAŞ, S BİLİCİ, ...
Yaşlılarda Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme Durumu
A BAYAZIT, EDA KÖKSAL, Ö KÜÇÜKERDÖNMEZ, S NAVRUZ VARLI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20