Follow
Nihal Ural
Title
Cited by
Cited by
Year
Berufliche Selbstporträts von Deutschlehrerkandidat* innen und erfahrenen Deutschlehrenden in der Türkei
BA Candan, N Ural, F Koca
Trakya Eğitim Dergisi 14 (1), 287-303, 2024
22024
TÜRKİYE’DE EDİMBİLİM VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ İLİŞKİSİNİ ELE ALAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI
N URAL, H ASUTAY
Dilin ötekileri/Ötekilerin dili, 2021
22021
PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ALMANCA ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN EĞİLİMLERİ
N Ural, H Asutay
CHALLENGES TRENDS AND EQUAL OPPORTUNITIES IN INTERNATIONAL EDUCATION AND …, 2021
22021
Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Bağlamında Türk-Alman Yazını Yazarı Aygen-Sibel Çelik'in Çocuk ve Gençlik Kitabında Söz Varlığı
N Ural
Göç Yollarında: Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü, 246-263, 2021
22021
Ein Deutsch-Türkischer kontrastiver Blick auf die Sprechabsichten im aktuellen regionalen DaF-Lehrwerk für Gymnasien in der Türkei
S Sakarya Maden, N Ural
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 8 (Special Issue), 249-256, 2022
12022
Güney Dal’ın “Küçük Adında Biri” Adlı Romanına Çoğul Kişilik Bozukluğu (DKB) Bağlamında Bir Bakış
Ş Çorakli, N Ural
Current Perspectives in Social Sciences 27 (2), 180-186, 2023
2023
Abstracts als Textsorte im interdisziplinären Kontext: Ein textlinguistischer Ausblick
F Köksal, H., Arabacı, B., Ural, N., Koca
Schriften zur Sprache und Literatur VII, 56-78, 2023
2023
Die Darstellung des Erdbebens im Zeichentrickfilm das Dschungelbuch
H Arabacı Candan, B., Ural, N., Koca, F., & Asutay
Dil ve Edebiyatta Afet, 10-18, 2023
2023
Sorun Odaklı Gençlik Yazını Bağlamında Fukushima Felaketi
H Koca, F., Ural, N. Arabacı Candan, B., & Asutay
Dil ve Edebiyatta Afet, 27-37, 2023
2023
Textsorten in aktuellen DaF-Lehrwerken auf dem Sprachniveau A1: Eine Textlinguistische Betrachtung
M Arabacı, B., Ural, N., Koca, F., Seyhan Yücel
Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, 120-134, 2022
2022
Die Makrostrukturen von Linguistik-Abstracts am Beispiel von zwei indexierten Zeitschriften im Vergleich
F Köksal, H., Ural, N., Arabacı, B., Koca
Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, 64-74, 2022
2022
Die Beziehung zwischen den Textsorten und den Redewendungen in DaF-Lehrwerken
N Ural, M Seyhan Yücel
Pandemi ve Sonrası Germanistik, 82-90, 2022
2022
„Das Virus verbreitete sich immer weiter, es gab kein Zurück“ – eine narratoästhetische Analyse vom Bilderbuch Cori, das Virus reist um die Welt
N Ural, F Koca
Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur 1 …, 2022
2022
Mercedes-Benz Elektrikli Araba Reklamının DAGMAR Modeliyle Analizi
N Ural, H Köksal
Schriften zur Sprache und Literatur VI, 43-49, 2022
2022
Yüksel Pazarkaya'nın "Gestalte mich als du" Başlıklı Şiirinin Metindilbilimsel Çözümlemesi
N Ural
Germanistik im digitalen Wandel, 214-233, 2022
2022
Almanca Öğretiminde Söz Varlığı Açısından Grimm Kardeşler'in ve Christian Peitz'ın Masallarının Karşılaştırılması
N Ural, H Asutay
Germanistik im digitalen Wandel, 83-98, 2022
2022
DİLİN ÖTEKİLERİ/ÖTEKİLERİN DİLİ
K Furkan, U Nihal, B ARABACI, B KENGER, A ÇINAR
Holistence Publications, 2021
2021
Lernstrategıen von Lernenden der Generatıon Z Im Fremdsprachlichen Fernunterricht: Eıne Fallstudie
H Köksal, B Arabacı, F Koca, N Ural
Trakya Üniversitesi, 2021
2021
Yabancı Dil Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı
N Ural
Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler, 145-161, 2021
2021
LERNSTRATEGIEN VON LERNENDEN DER GENERATION Z IM FREMDSPRACHLICHEN FERNUNTERRICHT: EINE FALLSTUDIE
H Köksal, B Arabacı, F Koca, N Ural
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 229-252, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20