Takip et
Doç.Dr. Halil Uzun
Doç.Dr. Halil Uzun
Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi
tarsus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Assesment of parent-child relationship in Covid-19 pandemic
H Uzun, NH Karaca, Ş Metin
Children and Youth Services Review 120, 105748, 2021
1302021
Babaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarıyla İlişkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
H Uzun, G Baran
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 47-60, 2019
452019
ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ’NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
H UZUN, G BARAN
INES Journal 2 (3), 30-40, 2015
39*2015
The relationship between the motor creativity and peer play behaviors of preschool children and the factors affecting this relationship
NH Karaca, H Uzun, Ş Metin
Thinking skills and creativity 38, 100716, 2020
302020
Malatya İlinde Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Anasınıfları Üzerine Bir Çalışma).[The evaluation of teachers’ opinions …
H UZUN
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
222007
Developing the teacher self-efficacy scale in the Use of ICT at Home for Pre-school Distance Education during Covid-19
AİC Gözüm, Ş Metin, H Uzun, NH Karaca
Technology, Knowledge and Learning 28 (3), 1351-1381, 2023
182023
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)
V Yalcin, H UZUN
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2), 42-54, 2018
162018
Baba eğitim programının baba-çocuk ilişkisine ve anaokuluna devam eden çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi
H UZUN
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
152016
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ERKEN ÇOCUKLUK RİSKLİ OYUN DEĞERLENDİRME ARACI-ÖĞRETMEN FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ
NH Karaca, H Uzun
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (2), 247-258, 2020
102020
Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba çocuk ilişkisi konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi
H Uzun, A Simsar, HN Karaca
E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 1-8, 2019
102019
Demographic factors associated with young children’s motor creativity
NA Nezahat Hamiden Karaca, Halil Uzun, Şermin Metin
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (5), 1179-1191, 2020
8*2020
The Study Of The Effects Of Father Training Program On The Father Child Relations
U Halil, G BARAN
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1798-1817, 2017
72017
Okul öncesi eğitiminde değerlendirme sürecine ilişkin öğretmen tutumlarının incelenmesi
BG Üstün, H Uzun
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 39 (2), 64-80, 2020
52020
Turkiye'de Erken Cocukluk Doneminde Benlik Kavrami ile Ilgili Yapilmis Lisansustu Egitim Tezlerinin Incelenmesi
N Karaca, H Uzun, MC Yasar
Mediterranean Journal of Educational Research 13 (30), 79-97, 2019
52019
Türkiye’de erken çocukluk döneminde ebeveynler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması
H Uzun, V YALÇIN, H Dede
52018
The Effects of Project Approach-Based Education on Cognitive Abilities and Scientific Process Skills of Six-Years Children
NHK Şermin Metin, Neriman Aral, Halil Uzun
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 52 (1), 71-98, 2023
3*2023
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINA YÖNELİK İLGİLERİNİN İNCELENMESİ
H Uzun, M Hüküm
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (8), 77-93, 2015
3*2015
Relationship Between Motor Creativityand Science Process Skills of Preschool Children
M Can Yaşar, NH Karaca, H Uzun
Southeast Asia Early Childhood Journal 11 (2), 152-165, 2022
22022
Do Fathers Effects the Social Skills of Preschool Children: An Experimental Study
U Halil, G Baran
Participatory Educational Research 9 (5), 222-242, 2022
22022
Descriptive content analysis of graduate theses in the field of pre-school science education in Turkey.
H Dede, H Uzun
Ilkogretim Online 19 (4), 2020
22020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20