Takip et
Sait SÖYLER
Sait SÖYLER
Tarsus Üniversitesi
tarsus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
VIRTUAL DRUG: INTERNET
S Söyler, AY Kaptanoğlu
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 37-46, 2018
24*2018
Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları iş stresi ile iş doyumu ilişkisinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması
S Söyler
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (4), 190-205, 2018
132018
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
S Söyler, AK Zekioğlu
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 11-20, 2017
112017
Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim: sağlık yönetimi öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
M Yorulmaz, S Söyler
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 9 (1), 42-54, 2022
102022
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE METAVERSE: POTANSİYEL UYGULAMA ALANLARI VE MEVCUT ENGELLER
S Söyler, G Sula Averbek
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 8 (2), 138-166, 2022
92022
Hemşirelikte Kariyer Sorunları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
D ÇAVMAK, E ATALAY, S SÖYLER
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019
82019
SAĞLIK HARCAMALARI VE İLAÇ HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA
N BÖLÜKBAŞI, I Hayriye, S SÖYLER
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (1), 47-56, 2021
72021
A cross-sectional examination of the effects of Covid-19 on Turkish community: an integrated perspective of social, economic and public health issues
D Cavmak, S Cavmak, S Soyler
Management in Health 24 (2), 2020
62020
SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
M Yorulmaz, S Söyler
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 6 (2), 217-230, 2020
62020
SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
S Söyler, ÖGD ÇAVMAK
International Anatolia Academic Online Journal/Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (1 …, 2018
62018
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S Söyler, AY Kaptanoğlu
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (2), 42-50, 2017
62017
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
S Söyler
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 58-66, 2017
62017
Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination
R KIRAÇ, S Söyler, G YILMAZ, U Seda
Cukurova Medical Journal 46 (2), 495-507, 2021
52021
Üniversite öğrencilerinin bağımlılık yapıcı madde kullanma sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: Kesitsel bir araştırma
E Bahar, S Söyler
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (3), 570-584, 2021
42021
OECD Ülkelerinde İlaç Harcamaları İle Sağlık Harcamaları, Hekim Ve Hemşirelik Mezunları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
N Bölükbaşı, H Işık, S Söyler
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 6 (2), 223-231, 2020
42020
Effect of internal & external motivation and Burnout levels of nurses on work performances: Cross-sectional Analysis
S Soyler, Y Gokalp, SK Sahin, P Yigit
International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293) 1 (1), 63-69, 2019
42019
Development of healthcare demand procrastination scale: a reliability and validity study
S Söyler, S Uyar, R Kirac, G Yilmaz, F Ciftci Kirac
J Basic Clin Health Sci 6, 283-292, 2022
32022
Patient Satisfaction with Family Medicine System: A Cross-Sectional Study
FÇ KIRAÇ, U Seda, R KIRAÇ, S SÖYLER
Konuralp Medical Journal 13 (2), 281-291, 2021
32021
Knowledge and awareness level of the society about COVID-19 in Turkey: A cross sectional research
R Kıraç, D Cavmak, S Soyler
Malaysian Journal of Public Health Medicine 21 (1), 244-252, 2021
32021
Relationships between pharmaceutical expenditures and life expectancy: Assessment for Turkey and OECD countries
N Bölükbaşı, H Işık, S Söyler
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (3), 183-187, 2020
22020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20