Follow
Sezai ÖZTOP
Sezai ÖZTOP
Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
YÖNETİM VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞERLERİN ÖNEMİ
L VURGUN, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
126*2011
STRATEJİK PLANLAMANIN BELEDİYELERDE UYGULANMASI
S ÖZTOP
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu …, 2007
58*2007
KURUMSAL AİDİYET BİLİNCİNİN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ALGISI ÜZERİNDE ETKİSİ
S ÖZTOP
SDU İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 299-316, 2014
472014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFET BİLİNCİ VE AFETE HAZIRLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Y ŞAHİN, M LAMBA, S ÖZTOP
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 3 (6), 149-159, 2018
432018
KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM DİRENCİNİ ETKİLEYEN UYGULAMALAR
U KERMAN, S ÖZTOP
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (10), 1-20, 2014
352014
KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİNE YÖNELİK ALGISI
U KERMAN, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 89-112, 2014
282014
KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGISI
S Öztop
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi …, 2014
25*2014
YÖNETİŞİM ANLAYIŞI VE DEĞERLERİN YÖNETİM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
Y KAHRAMAN, L VURGUN, S ÖZTOP
Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi 1, 111-136, 2012
20*2012
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: ANKARA, İSTANBUL, İZMİR ÖRNEĞİ
U KERMAN, Y ALTAN, S ÖZTOP
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 (1), 89-100, 2012
182012
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
Y ALTAN, U KERMAN, M AKTEL, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
17*2013
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
U KERMAN, Y ALTAN, M AKTEL, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 17 (2), 1-15, 2012
152012
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ
B GÜLDÜREN, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (Ek), 169-184, 2020
72020
MÜLKİ İDARE VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ
S ÖZTOP
Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler (Ed. Hamza Ateş) 1, 3-46, 2017
7*2017
TRANSFORMATION OF PASSIVE REPRESENTATION INTO SYMBOLIC REPRESENTATION IN THE FRAMEWORK OF REPRESENTATIVE BUREAUCRACY APPROACH: A FIELD RESEARCH ON GENDARMARIE AND POLICE
M ARSLAN, M LAMBA, S ÖZTOP
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
52020
KAMU HİZMETİ SUNUMUNA VATANDAŞ KATILIMI (ÜRETİŞİM): ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÖRNEĞİ
M LAMBA, S ÖZTOP
Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi 113 (113), 103-127, 2019
5*2019
STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE STATEMENTS OF MISSION, VISION AND CORE VALUES
A KALKAN, OC BOZKURT, S OZTOP, MS CESMELI
Journal of Global Strategic Management 9 (1), 65-74, 2015
42015
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ ALGISINI ETKİLEYEN UYGULAMALAR.
U KERMAN, S ÖZTOP
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
42014
TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ
S ÖZTOP
Türk Kamu Yönetimi 1, 61-74, 2019
32019
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA DENEYİMİ: DÖNEMSEL BİR KARŞILAŞTIRMA
Y ALTAN, U KERMAN, S ÖZTOP
KAYFOR 9, 19-21, 2011
32011
KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI
S ÖZTOP, H ATEŞ, M LAMBA
Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi (Ed. S …, 2018
2*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20