Takip et
Mehmet Arslantepe
Mehmet Arslantepe
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sinema okuryazarlığı
M Arslantepe
Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2012
542012
Bir Film Çekmek: Kompozisyon, Senaryo, Kurgu
M Arslantepe
Umuttepe Yayınları, 2017
38*2017
POPÜLER SİNEMA FİLMLERİNDE HİKÂYE ANLATIMI
M Arslantepe
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 239, 2008
292008
Sinemada Feminist Teori
M Arslantepe
Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve …, 2010
262010
Türk Komedi Sinemasının Gelişim Süreci
M Arslantepe
ty,(Çevrimiçi), http://akademikpersonel. kocaeli. edu. tr/marslantepe …, 2010
142010
Türk romanı ve Türk sineması ilişkileri
M Arslantepe
Marmara İletişim Dergisi 14 (14), 125-142, 2009
142009
Sinemada Feminist Teori. 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu
M Arslantepe
Konya: Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı, 2010
52010
Türk sinemasının kökeni üzerine
M Arslantepe
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, 88-105, 2002
52002
Modern ve postmodern dönemlerde görsel kültür ve postmodern filmler
M ARSLANTEPE
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 4 (13), 748-758, 2022
22022
Sessiz Shakespeare: Sessiz Sinemada Shakespeare Uyarlamaları
M Arslantepe
Marmara İletişim Dergisi 12 (12), 11-21, 2007
12007
Raskolnikov as a Transformed Character: Aki Kaurismäki's Adaptation of “Crime and Punishment”(1983)
M Arslantepe, E Önal
Galactica Media: Journal of Media Studies 6 (2), 66-95, 2024
2024
DÖNÜŞTÜRÜLEN BİR KARAKTER OLARAK HAMLET: AKİ KAURİSMAKİ’NİN HAMLET UYARLAMASI
M Arslantepe, E Önal
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 13 (1), 124-135, 2023
2023
TÜRK KOMEDİ SİNEMASINDA SON DÖNEM KADIN KOMEDYENLER
M ARSLANTEPE, M KOYUNCU
The Journal of Social Sciences 60 (60), 53-73, 2022
2022
Disease as an Element of Fiction: Diseases in the History of Turkish Cinema
M ARSLANTEPE
Journal of Current Researches on Social Sciences 12 (3), 189-226, 2022
2022
TÜRK MODERNLEŞMESİNİN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANININ SİNEMA VE TELEVİZYON UYARLAMALARI ÜZERİNDEN DÖNEMSEL İNCELENMESİ
M ARSLANTEPE
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 6 (2 …, 2021
2021
Peace activists in New Media
M Arslantepe
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (1), 207-211, 2015
2015
TÜRK MODERNLEġMESĠNĠN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANININ SĠNEMA VE TELEVĠZYON UYARLAMALARI ÜZERĠNDEN DÖNEMSEL ĠNCELENMESĠ
M Arslantepe
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
M ARSLANTEPE
Peace Activists in New Media Asst. Prof. Mehmet Arslantepe
M Arslantepe
TÜRK KOMEDİ SİNEMASININ GELİŞİM SÜRECİ
M Arslantepe
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20