Follow
Mustafa Girgin
Title
Cited by
Cited by
Year
Neden coğrafya öğreniyoruz
M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 7 (5), 127-143, 2001
582001
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
B Duman, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 12 (17), 185-202, 2011
442011
Ortaöğretim coğrafya programında deney ve gezi-gözlemin önemi
Y Gök, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 7 (6), 2011
342011
Pedagojik değerler
M Girgin
Ankara: Vize Yayıncılık, 2012
272012
Bingöl Kös kaplıcalarının coğrafî etüdü
İ Bulut, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 5, 59-80, 2001
272001
Coğrafya öğretiminde atlaslar
M Girgin, M Ertürk, R Sever, İ Güner
Doğu Coğrafya Dergisi 7 (6), 2001
242001
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE 9. SINIF COĞRAFYA DERSLERİNDE YARARLANILAN ARAÇ-GEREÇLER İLE MATERYAL VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ/Tools, Material and Teaching Methods Used in …
M Alım, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 9 (12), 2011
232011
Marmara Gölü
M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 6 (3), 2000
232000
Kütle hareketleri nedeniyle yeri değiştirilen yerleşmelere bir örnek: Gördes (Manisa)
M GİRGİN
Doğu Coğrafya Dergisi 1 (1), 1995
221995
STANDARTLARI BAKIMINDAN COĞRAFYA MÜFREDAT PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI
M Ertürk, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 10 (13), 219-232, 2011
202011
Kalecik Heyelanı-Karlıova
İ Bulut, M Girgin, Y Gök
Doğu Coğrafya Dergisi 6 (3), 2000
172000
Aşkale Heyelanı (Erzurum)
M Girgin
Türk Coğrafya Dergisi, 155-166, 1996
171996
Alaşehir ilçesine mevsimlik işgücü göçü
H Koca, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 6 (4), 2011
142011
Türkiye’deki karayolu geçitleri
M Girgin, İ Bulut, C Sevindi
Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(27) 159, 173, 2001
132001
Alaşehir Çayı Vadisinde Bağ Evleri
M Girgin
Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 141-161, 1991
131991
Use of games in education: GeoGuessr in geography course
M Girgin
International Technology and Education Journal 1 (1), 1-6, 2017
122017
Yürürlükteki program ve ders kitaplarına göre ortaöğretim Coğrafya perspektifimiz
M GİRGİN, M ERTÜRK
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (1), 1-13, 2006
122006
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT VE KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA GEZİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
M Girgin, R Sever, Y Gök
Doğu Coğrafya Dergisi 8 (10), 2011
112011
COĞRAFYA PROGRAMININ (2005) KAVRAMSAL YAPISI
M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 15 (23), 145-156, 2011
102011
Eleşkirt ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası
M Girgin
Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst. Coğrafya Ana Bilim Dalı, Basılmamış Doktora …, 1991
101991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20